Artykuły - wydanie Numer 2 - maj 2011

 • 28.04.2011 - Mida

  Limeryki

  Z limeryków osmologicznych (o zapachach wiosny i fachowym wykorzystaniu tychże)

  Czytaj dalej »

 • 30.04.2011 - Jan Hartman

  Nie taka „sędzina” straszna

  Walka organizacji feministycznych o wprowadzenie parytetu na listach wyborczych do parlamentu zakończyła się ich połowicznym sukcesem, a właściwie porażką. I nawet gdyby zakończyła się spełnieniem żądań feministek, niczego by to nie zmieniło.

  Czytaj dalej »

 • 01.05.2011 - Maciej Czajka

  Wyrok uzasadnia się sam… (polemika)

  Mając zaszczyt być stałym współpracownikiem magazynu „MIDA” (a nawet w jakimś stopniu jego akuszerem – ot, przewrotności języka politycznie poprawnego), jeszcze na etapie przedwydawniczym z zainteresowaniem zapoznałem się z tym, co Profesor-etyk ma do powiedzenia na temat tak mi bliski.

  Czytaj dalej »

 • 02.05.2011 - Andrzej Michałowski

  Puszka fasoli

  Na kongresie międzynarodowej organizacji w Vancouver przemawiał stary adwokat z Jamajki. Wysoki, siwy; robił wrażenie. Zamilkł na chwilę, a następnie wykrzyknął: „Zdradziliście prawo! Handlarze!”. I na tym skończył. Po chwili milczenia prowadzący obrady adwokat z londyńskiego City wycedził: „Dziękuję za ten głos z pustkowia”.

  Czytaj dalej »

  • 1

 • 03.05.2011 - Mida

  Z pamiętnika młodej aplikantki

  8 października 2009 roku na stronie ministerstwa umieszczono plik z wynikami egzaminu konkursowego na aplikację radcowską. Zdałam!

  Czytaj dalej »

 • 04.05.2011 - Jan Wojtasik

  Jeszcze jedna nowelizacja prawa karnego…

  Gdyby to ode mnie zależało, przede wszystkim odwróciłbym proporcje. Wszelkiego rodzaju projekty legislacyjne przekazałbym do przygotowania praktykom.

  Czytaj dalej »

 • 05.05.2011 - Zbigniew Janusz Dzięgielewski

  Rola prokuratora

  Rola prokuratora w polskim procesie karnym została określona w Ustawie o prokuraturze i w Kodeksie postępowania karnego. Przyglądając się obu regulacjom nie sposób nie odnieść wrażenia, że tylko w drugiej z nich ustawodawca poświecił dość miejsca na sprecyzowanie działań urzędu prokuratorskiego w procesie toczącym się przed sądem.

  Czytaj dalej »

 • 07.05.2011 - Małgorzata Kiełtyka

  Zasady obliczania odszkodowań w sprawach personal injury w Anglii i Walii

  System prawa angielskiego przewiduje trzy główne typy odszkodowań w przypadku szkód na osobie: odszkodowanie za szkody ogólne (general damages), za szkody wymierne (special damages) oraz odszkodowanie represyjne (punitive damages).

  Czytaj dalej »

 • 08.05.2011 - Mida

  Reklamowanie usług prawniczych

  Sprawdziliśmy, jak prawnicy w różnych krajach Europy mogą się reklamować, czy mogą podawać w ogłoszeniach dziedziny prawa, którymi się zajmują i jak uzyskują certyfikaty.

  Czytaj dalej »

 • 09.05.2011 - Józef Forystek

  Dekret o gruntach warszawskich. Czy roszczenia do gruntów wciąż mogą blokować nowe inwestycje?

  Od czasu wejścia w życie dekretu minęło już ponad 60 lat, a nadal na rozpatrzenie w stołecznym Ratuszu czeka ponad 10 tys. wniosków o przyznanie prawa użytkowania wieczystego. Przez ten okres status prawny byłych właścicieli nie uległ zasadniczej zmianie, aczkolwiek zmiany ustrojowe i ustawodawcze doprowadziły do sytuacji, że wykładnia niezmienionych przepisów dekretu uległa diametralnej zmianie – na korzyść pokrzywdzonych właścicieli.

  Czytaj dalej »

 • 10.05.2011 - Andrzej Karczewski

  Odpowiedzialność karna pracodawców – zaliczki na podatek dochodowy

  Problematyka odpowiedzialności karnej osób zajmujących się prowadzeniem spraw spółek prawa handlowego za nieodprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy w odpowiedniej wysokości jest zagadnieniem zawsze aktualnym. Jeśli wziąć pod uwagę stopień skomplikowania prawa podatkowego i rozbieżne orzecznictwo sądów administracyjnych, nie jest trudno o błąd decyzyjny w tym zakresie.

  Czytaj dalej »

 • 11.05.2011 - Paweł Podrecki

  Naruszenie prawa do wizerunku osoby powszechnie znanej

  Ochrona prawa do wizerunku jest zaliczana do postaci ochrony interesów osobistych (art. 23-24 k.c.). Coraz częściej dokonywane komercyjne wykorzystanie wizerunku może jednak prowadzić do przyporządkowania tego prawa do ochrony interesów majątkowych, co na ogół dotyczy osób powszechnie znanych.

  Czytaj dalej »

 • 12.05.2011 - Robert E. Masznicz

  Uwagi o stosowaniu art. 108 § 1 k.p.c.

  Pięć lat obowiązywania art. 108 k.p.c. w obecnym brzmieniu (zmiana weszła w życie 2 marca 2006 r.), statuującym uprawnienie sądu do ograniczenia rozstrzygnięcia o kosztach do przesądzenia o samych zasadach ich ponoszenia przez strony, z pozostawieniem szczegółowego ich wyliczenia referendarzowi sądowemu, pozwala na krytyczne przyjrzenie się stosowaniu przepisu.

  Czytaj dalej »

 • 13.05.2011 - MIDA

  Sprawa WELKE i BIAŁEK przeciwko POLSCE

  SEKCJA CZWARTA

   

  SPRAWA WELKE I BIAŁEK przeciwko POLSCE

  (skarga nr 15924/05)

   

  WYROK

   

  STRASBURG

  1 marca 2011

   

  Wyrok ten stanie się ostateczny zgodnie z warunkami określonymi w art. 44 § 2 Konwencji. Wyrok może podlegać korekcie wydawniczej.

  Czytaj dalej »

 • 14.05.2011 - (YZMA)

  Wspomóż swój sukces!

  Networking to sztuka budowania sieci kontaktów profesjonalnych, która w coraz większym stopniu powinna być wykorzystywana także przez prawników.

  Publikowanie artykułów w prasie, prowadzenie szkoleń, udział w konferencjach, strony internetowe, blogi – wszystko to są wartościowe narzędzia promocji usług prawniczych. Jednak każdy doświadczony prawnik wie, że najskuteczniejszym sposobem na osiągnięcie sukcesu jest zbudowanie sieci kontaktów z osobami, które albo będą kiedyś naszymi klientami, albo takich klientów nam polecą lub pomogą do nich dotrzeć.

  Czytaj dalej »

1 2 3