Ogłoszenia dla Akcjonariuszy


W dniu 20 lutego 2020 roku dokonano wpisu nr 21 do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000376199, dla spółki MIDA S.A. z siedzibą w Krakowie, w Dziale 1 Rubryce 2, poprzez wpisanie adresu strony internetowej spółki, tj. HTTP://E-MIDA.PL