Kontakt


Dane kontaktowe

MIDA. Magazyn dla prawników.

redakcja@e-mida.pl

Tel.: +48 604 575 787
Fax: +48 12 431 01 00

Wydawnictwo:
MIDA S.A.
ul. Sienna 11/1
31-041 Kraków

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000376199

Kapitał zakładowy: 1.250.000,00 zł w całości wpłacony

NIP: 113-282-47-96, REGON: 142781384

Formularz kontaktowy

Mapa dojazdu