Dla autorów


Propozycje napisania tekstów do „MIDY” prosimy konsultować mailowo z redakcją: redakcja@e-mida.pl

Wraz z materiałem prosimy przesłać krótką notę biograficzną i zdjęcie portretowe autora, w rozdzielczości 300 dpi.

Artykuły nie mogą zawierać wyodrębnionych pod tekstem ani na jego końcu przypisów i bibliografii. Odniesienia (w niezbędnym zakresie) prosimy zamieszczać w treści.

Objętość tekstów:

- artykuły merytoryczne: moduły - ok. 6 tys., 9 tys. lub do 12 tys. znaków ze spacjami;

 - felietony do rubryki „Być prawnikiem”: 5,8 tys. znaków ze spacjami;

 - inne – prosimy o kontakt mailowy z redakcją.

Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych i zastrzega sobie prawo do redagowania, skracania, adiustacji lub nieopublikowania nadesłanych tekstów.