Zasady obejmowania patronatem


Firmy oraz instytucje zainteresowane patronatami medialnymi i innymi formami współpracy zapraszamy do zapoznania się z poniższymi zasadami:

Portal MIDA obejmuje patronatem medialnym przede wszystkim konferencje, imprezy kulturalne i sportowe związane z udziałem prawników.

Formy współpracy z organizatorem obejmują m.in. współpracę medialną, patronaty, partnerstwa, rekomendowanie przez MIDA wydarzeń, publikacji i przedsięwzięć, a także wspólną realizację projektów.

Firmy oraz instytucje zainteresowane partnerstwem prosimy o kontakt na adres: redakcja@e-mida.pl. W temacie wiadomości prosimy o wpisanie „Prośba o patronat”, a w treści wiadomości o jasne opisanie celu wydarzenia oraz oczekiwań wobec portalu MIDA.