Nasze działy


Trudne słowo marketing - Ryszard Sowiński

 • 02.04.2012 - Ryszard Sowiński

  KANCELARIA W MAŁYM MIEŚCIE

  Przed napisaniem tego tekstu porozmawiałem ze znajomymi prawnikami z mniejszych miejscowości i poprosiłem o podzielenie się swoimi doświadczeniami.  Z braku miejsca pomijam tutaj niektóre istotne
  zagadnienia (np. ceny czy identyfikowanie i pogłębianie przewagi konkurencyjnej) a koncentruję się na dwóch aspektach działalności - ofercie i promocji. Jeżeli chodzi o zakres świadczonych usług, prawnik w małym mieście nie ma zbyt dużego wyboru.

  Czytaj dalej »

 • 03.10.2011 - Ryszard Sowiński

  Strategia promocji usług prawniczych

  Jeśli nie macie uporządkowanej, spójnej i konsekwentnie wdrażanej strategii promocji waszej kancelarii, warto o niej pomyśleć już dziś, ponieważ nie od razu przynosi ona oczekiwane rezultaty. Bardzo ważna jest metodologia budowania takiej strategii.

  Czytaj dalej »

 • 03.09.2011 - Ryszard Sowiński

  Zapytaj o zdanie klienta!

  Badanie satysfakcji klientów to jeden z elementów systemu organizacyjnego przedsiębiorstw rzadko stosowany w sektorze usług prawnych. Czy korzystacie Państwo z tego narzędzia w sposób systematyczny i zorganizowany?

  Czytaj dalej »

 • 02.08.2011 - Ryszard Sowiński

  Strategia branżowa kancelarii prawnej

  Jednym z najważniejszych pytań strategicznych, na które powinni odpowiedzieć sobie partnerzy poszukujący pomysłów na rozwój kancelarii, jest wybór specjalizacji, które pozwolą na zdobycie wyjątkowych kompetencji, odróżniających kancelarię od konkurentów.

  Czytaj dalej »

 • 03.07.2011 - Ryszard Sowiński

  Partnerzy dzielą zyski

  Systemy podziału zysków pomiędzy partnerami - założycielami kancelarii są na ogół dość proste i potrafią trwać nawet wtedy, gdy kancelaria rozrasta się do rozmiarów przedsiębiorstwa zatrudniającego dziesiątki pracowników. Z czasem pojawia się jednak pytanie o sposób wynagradzania nowo przyjętych partnerów…

  Czytaj dalej »

 • 02.07.2011 - Ryszard Sowiński

  Budujemy strategię kancelarii prawnej

  Przez cztery miesiące dyskutowaliśmy z partnerami jednej z kancelarii na temat przyszłej jej specjalizacji. Rozmowom , często pełnym emocji, towarzyszyło poczucie niepewności i braku zgodności. Głównym problemem była konieczność ograniczenia zakresu świadczonych usług i obsługiwanych klientów, związana z planowanym wyborem specjalizacji.

  Czytaj dalej »

 • 13.06.2011 - Ryszard Sowiński

  Efektywny system partnerski w kancelarii

  Decyzja o przyjęciu do grona partnerów dotychczasowego pracownika kancelarii to jedna z najtrudniejszych decyzji biznesowych jej założyciela. Warto, by podejmowana była w oparciu o kryteria biznesowe i wzmacniała rozwój całej organizacji.

  Czytaj dalej »

 • 14.05.2011 - (YZMA)

  Wspomóż swój sukces!

  Networking to sztuka budowania sieci kontaktów profesjonalnych, która w coraz większym stopniu powinna być wykorzystywana także przez prawników.

  Publikowanie artykułów w prasie, prowadzenie szkoleń, udział w konferencjach, strony internetowe, blogi – wszystko to są wartościowe narzędzia promocji usług prawniczych. Jednak każdy doświadczony prawnik wie, że najskuteczniejszym sposobem na osiągnięcie sukcesu jest zbudowanie sieci kontaktów z osobami, które albo będą kiedyś naszymi klientami, albo takich klientów nam polecą lub pomogą do nich dotrzeć.

  Czytaj dalej »

 • 14.04.2011 - Ryszard Sowiński

  Po pierwsze, nie izoluj!

  Czy partner powinien wprowadzać młodszych prawników w sieć relacji z klientami? Czy nie naraża się w ten sposób na utratę klienta? Takie pytanie zadał mi ostatnio partner jednej z kancelarii, nauczony złym doświadczeniem: z jego kancelarii odszedł pracownik, a parę dni później - kluczowy klient.

  Czytaj dalej »