Lista autorów


Mida

Artykuły autora


 • 01.10.2014 - Mida

  Ochrona własności intelektualnej – w ujęciu interdyscyplinarnym

   

  Nieuczciwa konkurencja w internecie, odpowiedzialność karna z tytułu naruszenia praw autorskich w praktyce Stowarzyszenia Autorów ZAIKS, wybrane problemy bezprawnego rozpowszechniania utworów audiowizualnych w internecie - perspektywa pokrzywdzonego czy Allegro.pl: rola pośrednika i współpraca w egzekwowaniu praw wyłącznych. To tylko niektóre z tematów ogólnopolskiej konferencji naukowej pt.: „Ochrona własności intelektualnej – w ujęciu interdyscyplinarnym”, której pomysłodawcą i koordynatorem jest prokurator Renata Kosior, szef Działu Szkoleniowo-Eventowego Stowarzyszenia Prokuratorów RP.

  Konferencja odbędzie się dnia 17 października 2014 r. w Warszawie, w Akademii Leona Koźmińskiego (w Auli Leona Koźmińskiego) przy ul. Jagiellońskiej 57/59.

  Moderatorem konferencji będzie dr Joanna Buchalska, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz asystent sędziego w Izbie Cywilnej Sądu Najwyższego, która zwraca uwagę na to, że głównym celem organizacji konferencji był zamiar przedstawienia aktualnych problemów, jak również sformułowanie wniosków de lege ferenda,  mających na celu zmianę ustawodawstwa w zakresie prawa własności intelektualnej. Zdaniem dr Buchalskiej: „Prawo własności intelektualnej dotyczy każdej ze sfer działalności naukowej jak również profesjonalnej działalności. Interdyscyplinarny charakter konferencji podkreśla coraz większe zainteresowanie własnością intelektualną praktyków jak i teoretyków wielu dziedzin prawa.”

  „Konferencja powinna odpowiedzieć na wiele pytań, które codziennie padają w prokuratorskich gabinetach. Ważny jest jego interdyscyplinarny charakter pozwalający spojrzeć na ochronę własności intelektualnej w szerszym aspekcie m.in. ekonomicznym, co w toku postępowań czasami tracimy z pola widzenia.” - mówi prok. Jacek Skała - Przewodniczący prezydium Rady Głównej ZZPIPP RP, przedstawiciel współorganizatora konferencji - „Dążenie do pewnych ustaleń w mojej ocenie nie powinno uniemożliwiać kontynuowania działalności gospodarczej przez niektóre podmioty na czas prowadzenia postępowania karnego. Na naszym szkoleniu nie zabraknie praktyków, których doświadczenia zawodowe poparte zostaną wiedzą naukową. Niewątpliwie konferencja stanowi szansę na podniesienie kwalifikacji zawodowych w tej jakże istotnej dyscyplinie.” - dodaje.

  Szczegółowy program konferencji jest dostępny pod adresem: http://www.kozminski.edu.pl/fileadmin/Konferencje/harmonogram.pdf
  Formularz rejestracyjny znajdą Państwo na stronie internetowej konferencji:  http://www.kozminski.edu.pl/owi/


  Liczba uczestników jest ograniczona do 240 osób.

  Udział w konferencji jest bezpłatny.

  Organizatorzy: Stowarzyszenie Prokuratorów RP, Akademia Leona Koźmińskiego, Fundacja Prokuratorów i Pracowników Prokuratury im. Ireny Babińskiej oraz Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP.
  Patronat nad konferencją objęło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Urząd Patentowy RP.
  Partnerem konferencji jest Allegrogroup.
  Patronat medialny: Mida. Magazyn dla prawników.

     Czytaj dalej »

  • 0

 • 07.10.2013 - Mida

  Fundacja Między Niebem A Ziemią – relacja z pierwszej tegorocznej aukcji!

  Pierwsza aukcja – w Zielonej Górze – za nami. Zielona Góra to najmniejsze miasto i – jak plotka głosi –siedziba najmniejszej z okręgowych izb radców prawnych. Dzięki jednak nieocenionej pomocy Pani Dziekan OIRP Bożeny Górskiej i mec. Nataszy Przydróżnej, Zielona Góra przebojem przebiła się do kalendarza aukcji Fundacji i wejdzie już na stałe do harmonogramu.

  Czytaj dalej »

  • 0

 • 11.07.2013 - Mida

  Austriacka organizacja zarządzająca prawami autorskimi wygrała z Amazon

  Austriacka organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi może żądać 
  od Amazon opłaty licencyjnej za sprzedaż czystych płyt CD i DVD, kart 
  pamięci i odtwarzaczy MP3 - orzekł w czwartek unijny Trybunał 
  Sprawiedliwości.

  Czytaj dalej »

  • 0

 • 29.05.2013 - Mida

  NSA: wszyscy akcjonariusze SKA płacą podatek po otrzymaniu dywidendy

  Akcjonariusz spółki komandytowo-akcyjnej (SKA), który jest osobą fizyczną, płaci zaliczki na podatek dopiero, gdy otrzyma dywidendę tak, jak akcjonariusz będący osobą prawną - stwierdziło w poniedziałkowej uchwale siedmiu sędziów Naczelny SądAdministracyjny.

  Czytaj dalej »

  • 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9