Komentowanie artykułów


Użytkownik  zamieszcza komentarz wyłącznie na własną odpowiedzialność.

Niedopuszczalne jest publikowanie treści nawołujących do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej lub treści propagujących przemoc oraz totalitarny ustrój państwa.

Niedopuszczalne jest publikowanie w szczególności: wulgaryzmów, reklam, przekazów stanowiących reklamę ukrytą, odesłań do innych stron internetowych, komunikatów prasowych lub pochodzących od agencji informacyjnych itp., pochodzących od osób trzecich tekstów mających charakter utworu, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631, ze zmianami) -chyba że publikacja będzie mieścić się w granicach cytatu, treści niezgodnych z prawem, w szczególności treści naruszających prawa autorskie osób trzecich, treści naruszających dobra osobiste osób trzecich, w tym polityków.

MIDA nie ma obowiązku monitorowania treści komentarzy zamieszczanych przez Użytkowników w serwisie MIDA.