Lista autorów


Paweł Podrecki

Adwokat w Kancelarii Traple Konarski. Podrecki, adiunkt w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor wielu publikacji, m.in. monografii „Środki ochrony praw własności intelektualnej” (2010) oraz redaktor największej publikacji IT „Prawo Internetu” (2004 i 2007). Uczestniczy w pracach legislacyjnych. Jest arbitrem Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy PIIT i KIG. Wielokrotny medalista regat wioślarskich.

Artykuły autora