05.05.2011 - Zbigniew Janusz Dzięgielewski

Rola prokuratora

Rola prokuratora w polskim procesie karnym została określona w Ustawie o prokuraturze i w Kodeksie postępowania karnego. Przyglądając się obu regulacjom nie sposób nie odnieść wrażenia, że tylko w drugiej z nich ustawodawca poświecił dość miejsca na sprecyzowanie działań urzędu prokuratorskiego w procesie toczącym się przed sądem.

 • 0

 • Ocena:

  0

  (0)

Ustawa o prokuraturze zakreśla ogólne ramy działań prokuratora podejmowanych przed sądem raptem w art. 2 i art. 32. Są to czynności oskarżyciela publicznego, zmierzające do ścigania przestępstw i strzeżenia praworządności. W ramach tych uregulowań ustawa przyznała prokuratorowi prawo odstąpienia od oskarżenia w sytuacji, gdy wyniki postępowania sądowego nie potwierdzają zarzutów oskarżenia. Praktyka dokonała jednak dość krytycznej oceny postępowania oskarżyciela w takich sytuacjach.


Urząd prokuratorski przed sądem

Komentarze

 • 0

 • Ocena:

  0

  (0)

Brak wpisów. Bądź pierwszym, który skomentuje!

Dodaj komentarz