Lista autorów


Robert E. Masznicz

Warszawski prawnik i historyk (ur. 1968), sędzia sądu powszechnego i publicysta. Związany z uczelnią Europa-Universität VIADRINA Frankfurt (Oder) i Europejską Wyższą Szkołą Prawa i Administracji w Warszawie.

Artykuły autora


 • 02.10.2011 - Robert E. Masznicz

  W parze czy osobno?

  Rzecz o uwarunkowaniach prawnych wkroczenia egzaminowanego aplikanta lub dymisjonowanego funkcjonariusza publicznego na rynek samodzielnych usług prawniczych.

  Czytaj dalej »

  • 0

 • 12.05.2011 - Robert E. Masznicz

  Uwagi o stosowaniu art. 108 § 1 k.p.c.

  Pięć lat obowiązywania art. 108 k.p.c. w obecnym brzmieniu (zmiana weszła w życie 2 marca 2006 r.), statuującym uprawnienie sądu do ograniczenia rozstrzygnięcia o kosztach do przesądzenia o samych zasadach ich ponoszenia przez strony, z pozostawieniem szczegółowego ich wyliczenia referendarzowi sądowemu, pozwala na krytyczne przyjrzenie się stosowaniu przepisu.

  Czytaj dalej »

  • 0