O Midzie


MIDA to nowoczesny, branżowy portal  internetowy dla prawników.

Adresowany jest  przede wszystkim do radców prawnych, adwokatów, notariuszy, sędziów, prokuratorów, komorników oraz aplikantów.

MIDA to lżejsze spojrzenie na branżę prawniczą. Tworzą ją prawnicy dla prawników, a jej przestrzeń to sprawdzone już forum wymiany poglądów. Wykonujemy różne zawody, ale zawsze w centrum uwagi pozostaje prawnik i jego codzienne problemy zawodowe. 

W części merytorycznej, branżowej, MIDA podejmuje aktualne zagadnienia z zakresu prawa. Autorami zamieszczanych tekstów są przede wszystkim prawnicy-praktycy. 

Spojrzenie z zewnątrz na branżę prawniczą prezentują stali felietoniści, m.in. bioetyk prof. Jan Hartman, pisarka Krystyna Kofta, dziennikarka TOK FM Ewa Podolska i psycholog Ewa Woydyłło, negocjator plicyjny Dariusz Loranty i wielu innych, a w sposób typowo satyryczny traktuje prawników komiks o Midosławie Prawym wg scenariusza mec. Jacka Dubois.

REDAKCJA:

Redaktor naczelna: Jolanta Budzowska

Sekretarz redakcji: Ś.p. Zygmunt Moszkowicz 

Redakcja: Ewa Skalska

Wydawca nie jest związany z żadnym samorządem zawodowym prawników.

STALI WSPÓŁPRACOWNICY: Ewa Bieniek, Jacek Brocławik, Adam Chrząstowski, Maciej Czajka, Jan Hartman, Małgorzata Kiełtyka, Krystyna Kofta, Luigi Lai, Sławomir Leśniewski, Dariusz Loranty, Jasiek Mela, Dionizy Piątkowski, Ewa Podolska, Krzysztof Rawa, Anna Ruszczak, Ryszard Sowiński, Joanna Włodarczyk, Jan Wojtasik, Ewa Woydyłło, Jolanta Zalewska.