12.05.2011 - Robert E. Masznicz

Uwagi o stosowaniu art. 108 § 1 k.p.c.

Pięć lat obowiązywania art. 108 k.p.c. w obecnym brzmieniu (zmiana weszła w życie 2 marca 2006 r.), statuującym uprawnienie sądu do ograniczenia rozstrzygnięcia o kosztach do przesądzenia o samych zasadach ich ponoszenia przez strony, z pozostawieniem szczegółowego ich wyliczenia referendarzowi sądowemu, pozwala na krytyczne przyjrzenie się stosowaniu przepisu.

 • 0

 • Ocena:

  0

  (0)

Obserwacja praktyki dowodzi, że sędziowie dostrzegli w końcu nie tylko sam fakt wprowadzenia zdania drugiego do § 1 owego artykułu, ale również istotną korzyść w przerzuceniu na referendarzy sądowych żmudnego obowiązku wertowania akt w celu wynotowania wydatków stron w toku postępowania.

Komentarze

 • 0

 • Ocena:

  0

  (0)

Brak wpisów. Bądź pierwszym, który skomentuje!

Dodaj komentarz