Nasze działy


Być prawnikiem - Felietony

 • 21.06.2012 - Ilona Nowakowska-Góra

  Dziś promocja! Garść luźnych refleksji

  Gdy rozpoczynałam praktykę adwokacką, nie było właściwie tematu ,,promocja" jako takiego. Założeniem było wchodzenie na tzw. ,,rynek zawodowy"ciężką pracą i osobistym talentem.

  Czytaj dalej »

  • 2

 • 22.05.2012 - Krzysztof Uczkiewicz

  Interes prawny a prawo do sądu

  W sedno poruszonego tu problemu wprowadzą nas dwa bliźniacze kazusy wydobyte  ze skarbnicy  orzecznictwa sądów administracyjnych.

  Czytaj dalej »

 • 08.05.2012 - Michał Wieczorek

  Fachowiec - ale bez praktyki (proponowana treść ogłoszeń…)

  Każdy z obywateli naszego kraju, podejmując decyzję o wyborze swojej przyszłości zawodowej, kieruje się wieloma kryteriami.  Czy ta praca da mi satysfakcję, czy sprawdzę się przy jej wykonywaniu, ile czasu będę musiał poświęcić na przygotowanie zawodowe, aby tę pracę dobrze wykonywać, czy w końcu wykonywanie tej pracy da mi wymierną korzyść finansową. Każdy z tych elementów jest istotny i ma znaczący wpływ na decyzję o przyszłości. Rozumiem to i całkowicie akceptuję, że znacząca część młodych ludzi swoją przyszłość widzi w zawodzie prawniczym. To piękna praca. Sam stałem niegdyś przed takim wyborem i nie żałowałem tego przez cały okres 30 lat pracy.

  Czytaj dalej »

  • 1

 • 08.05.2012 - Joanna Greguła

  Notariat najważniejszym ogniwem europejskiej jurysdykcji prewencyjnej

  Pod pojęciem jurysdykcji prewencyjnej należy rozumieć system, w którym organy publiczne pomagają obywatelom dokonywać istotnych czynności prawnych, a udział organu publicznego ma charakter prewencyjny, co oznacza, że jest realizowany na tak wczesnym etapie, jak tylko jest to możliwe, aby zapobiec sporowi. Ważne dokumenty prawne sporządzane przez notariusza muszą być jednoznaczne i uwzględniać interes wszystkich stron, a także osób trzecich.

  Czytaj dalej »

  • 1

 • 18.04.2012 - Michał Wieczorek

  D jak deregulacja, u jak uzasadnienie - wizja Ministra czy rzetelna analiza?

  Jakież było moje zdziwienie, gdy w dniu 5 kwietnia br. otrzymałem odpowiedź z MS , która wywróciła do góry nogami wszystkie dotychczasowe wypowiedzi Pana Ministra. Jak bowiem inaczej odebrać słowa: „w wypadku rozwiązań zaproponowanych w ustawie „deregulacyjnej” dotyczących zawodów prawniczych, celem jest nie tyle otwarcie korporacji na dopływ nowych członków, ile ….”    

  Czytaj dalej »

  • 3

 • 09.04.2012 - Andrzej Łyś

  Rzecznikiem być

  W połowie XIX wieku klasycy głosili, że widmo krąży po Europie, widmo, które tak znamiennie odcisnęło się na jej historii w wieku następnym. Ponoć ostatnio po korytarzach sądowych krąży widmo zostania rzecznikiem prasowym. Nie ma zbyt wielu chętnych do tej funkcji. Sędziowie nie chcą być twarzą wymiaru sprawiedliwości, swojego macierzystego sądu. Obawiają się zawodowego wyjałowienia, stresu związanego z kontaktem
  z przedstawicielami mediów, braku akceptacji ze strony prezesa, ironicznych uśmiechów i uwag współpracowników.

  Czytaj dalej »

 • 03.04.2012 - Jacek Skała

  Nieetyczny kodeks etyki

  Jeszcze na aplikacji po raz pierwszy zetknąłem się z zagadnieniem etyki w zawodzie prokuratora.  Na zajęciach w krakowskiej Prokuraturze Apelacyjnej, prowadząca je prokurator zwróciła się z pytaniem, czy kodeks etyki prokuratora jest potrzebny. W odpowiedzi jeden z aplikantów retorycznie zapytał – w jakim celu, przecież mają takie kodeksy lekarze i co z tego wynika? Choć nie takiej odpowiedzi oczekiwano, nie sposób odmówić racji temu rozumowaniu.

  Czytaj dalej »

 • 28.03.2012 - Ilona Nowakowska-Góra

  Kto mi da skrzydła… , czyli jak znaleźć dobrego Patrona

  Trwają przygotowania do uchwalenia nowej ustawy Prawo o adwokaturze. Powinniśmy rozważyć, czy przy takiej ilości aplikantów, patronat nie powinien być instytucją fakultatywną. Pozwoliłoby to na rozwiązanie nabrzmiałego do granic możliwości problemu i ułatwiło wielu aplikantom znalezienie tego ,,prawdziwego” Patrona, a także pozwoliło i przywróciło w wielu przypadkach możliwość i wiarę na kultywowanie dobrze pojętej tradycji, połączonej z właściwą nauką zawodu.

  Czytaj dalej »

  • 2

 • 26.03.2012 - Małgorzata Z. Król

  Od dyskusji do profesjonalizmu

  „Z kogo się śmiejecie? Z siebie się śmiejecie”.
  Mikołaj Gogol „Rewizor”


  „I śmiech niekiedy może być nauką,
  kiedy się z przywar, nie z osób natrząsa”.
  Ignacy Krasicki „Monachomachia”

  Czytaj dalej »

 • 20.03.2012 - Radosław Baszuk

  Na co komu Konwencja?

  W październiku 2011 r. prasa informowała o przypadku obywatela Turcji, uchodźcy politycznego mieszkającego w Republice Federalnej Niemiec. Wyższy Sąd Krajowy w Berlinie nie uwzględnił wniosku władz tureckich o jego ekstradycję... Co istotne, według berlińskiego sądu, nie przedstawiono dowodów na to, by był sprawcą przemocy i czynów kryminalnych zarzucanych mu w Turcji, zaś ściganie go ma charakter prześladowania politycznego.

  Czytaj dalej »

 • 12.03.2012 - Jacek Dubois

  Brońmy, po emisji kres!

  Burmistrz słuchał radia. Z wiadomości dowiedział się, że został zatrzymany przez funkcjonariuszy CBA pod zarzutem przyjęcia korzyści majątkowej. Zdziwiony nadstawił uszu, coś tu się nie zgadzało. Jak będąc zatrzymanym mógł urzędować w swoim gabinecie?

  Czytaj dalej »

 • 05.03.2012 - Joanna Greguła

  Czy w notariacie może istnieć konkurencja?

  Łatwo jest w imię demokratyzacji stosunków społecznych, zarzutu cechowego charakteru zawodu, konieczności rezygnacji z tradycyjnego majestatu prawa, bezduszności i niepraktyczności procedur czy unowocześnienia systemu w imię interesu całego wymiaru sprawiedliwości stawiać tezy uzasadniające dopuszczenie do zawodu notariusza nieograniczonej ilości osób bez żadnej kontroli ze strony państwa.
   Z kolei obniżenie taksy notarialnej to ekonomiczne podcięcie fundamentów notariatu, które prowadzi do destabilizacji instytucji mającej istotne funkcje społeczne.

  Czytaj dalej »

 • 05.03.2012 - Michał Bieniak

  Skała czy ruchome piaski

  „Sprawiedliwość jest ostoją mocy i trwałości Rzeczypospolitej” – taki napis widnieje na budynku Sądu Okręgowego w Warszawie. Chciałoby się rzec, że sprawiedliwość może i ostoją jest, ale prawo na pewno nie, bo trudno za ostoję uznać ruchome piaski. W samej tylko poprzedniej kadencji, Sejm uchwalił 952 ustawy, gdy tymczasem funkcjonujący w warunkach wielkiego przełomu tzw. Sejm kontraktowy – 247, zaś Sejm IV kadencji, na którym spoczął główny ciężar implementacji prawa unijnego do polskiego systemu prawa, 894 ustawy (dane za stroną internetową: www.sejm.gov.pl). Czy w okresie poprzednich czterech lat zmienialiśmy ustrój? Nie. Czy nastąpił jakiś inny wielki przełom, wymagający ogromnej interwencji ustawodawcy? Nie.


  rys. Hanna Kotowska

  Czytaj dalej »

 • 05.03.2012 - Tomasz Salwa

  KOP - bez żartów - ad vocem

  Przeczytałem w „MIDZIE” tekst Jana Hartmana o organizacjach reprezentujących prokuratorów i zawodowym kodeksie etyki. Wyrażam ubolewanie, że osobiste doświadczenia Pana Profesora, występującego jako strona postępowania, są takie traumatyczne. To rozczarowanie najwyraźniej zaważyło na opinii Pana o prokuratorach.
  To jednak, że przy okazji miał Pan możność osobiście poznać warunki ich pracy, czyni Pana niejako bogatszym na ścieżce empirii, którą Pan podąża.

  Czytaj dalej »

  • 2

 • 19.02.2012 - Rafał Dębowski

  Co wolno aplikantowi z zaświadczeniem

  Do najpilniejszych zmian legislacyjnych dotyczących adwokatury zaliczyć trzeba między innymi ustawowe doprecyzowanie statusu aplikantów, którzy uzyskali zaświadczenie o ukończeniu aplikacji, ale jeszcze nie przystąpili do egzaminu adwokackiego.

  Czytaj dalej »

1 2 3 4 5