Lista autorów


Krzysztof Uczkiewicz

Członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu. Magister prawa. Absolwent Wydziału Prawa i Adminstracj oraz Podyplomowego Studium Tłumaczeń Tekstów  Naukowych języka angielskiego na Uniwersytecie Wrocławskim. Prowadzi kancelarię indywidulaną we Wrocławiu. Autor artykułów o tematyce prawnej i ustrojowej, które zamieszcza w prasie oraz na swojej stronie internetowej www.uczkiewicz.wroc.pl

Szczegółne zainteresowania: Polska, polskość, a poza tym muzyka, brydż porównawczy, dendrologia, architektura, góry.

Artykuły autora