08.05.2012 - Joanna Greguła

Notariat najważniejszym ogniwem europejskiej jurysdykcji prewencyjnej

Pod pojęciem jurysdykcji prewencyjnej należy rozumieć system, w którym organy publiczne pomagają obywatelom dokonywać istotnych czynności prawnych, a udział organu publicznego ma charakter prewencyjny, co oznacza, że jest realizowany na tak wczesnym etapie, jak tylko jest to możliwe, aby zapobiec sporowi. Ważne dokumenty prawne sporządzane przez notariusza muszą być jednoznaczne i uwzględniać interes wszystkich stron, a także osób trzecich.

 • 1

 • Ocena:

  5

  (4)

Z tego względu unika się w przyszłości sporu, a sądy są obciążone w znacznie mniejszym stopniu. Celem działania organów jurysdykcji prewencyjnej, w szczególności notariuszy jest zapisanie intencji stron w sposób prawnie wiążący i bezpieczny w dokumencie urzędowym (akcie autentycznym) wyposażonym w odpowiednią moc dowodową uznawaną w sądzie, stanowiącym jednocześnie tytuł egzekucyjny.

Komentarze

 • 1

 • Ocena:

  5

  (4)

 • 12.05.2012

  Rawicz

  Zdanie słuszne nader. Cóż z tego, kiedy głośnym rzecznikom "zwiększenia dostępności do zawodów", ("rozsadzenia zawodów korporacyjknych") wcale nie zależy na utrzymaniu wiarogodności lub wysokiego pooziomu tych zawodów, ani poziomu życia społecznego wogóle, jedynie na zdobyciu populistycznym hasłem popularności ew. głosów wyborców. Przy okazji w "nowomowie" poprawnej politycznie utworzono nowe znaczenie "korporacji". Dowiedzieliśmy się o istnieniu nie tylko "korporacji" notariuiszy i adwokatów ale np. korporacji taksówkarzy i korporacji geodetów, a niedługo usłyszymy może o korporacjach lekarzy, architektów i weterynarzy wraz z hasłem konieczności obniżenia progu przystępności do tych zawodów - najlepiej poprzez skrócenie czasu studiów, zmniejszenie % końcowych ocen dostatecznych potrzebnych z poszczególnych przedmiotów dla uzyskania dyplomu, zniesienia staży itp.

Dodaj komentarz