Nasze działy


Być prawnikiem - Felietony

 • 19.02.2012 - Alina Katarzyna Kałuża

  Przymus aplikancki (notarialny)

  Czytając orzecznictwo Sądu Najwyższego, dotyczące uchwał samorządów notarialnych w sprawach wyznaczenia patronów dla aplikantów, dostrzec można bardzo niebezpieczne zjawisko, do którego w pewien sposób pasuje tytułowe określenie.

  Czytaj dalej »

 • 19.02.2012 - Maciej Nawrocki

  Ławnik – paprotka czy sędzia?

  Przeprowadzone w ubiegłym roku wybory ławników sądów powszechnych i rozpoczynająca się właśnie kolejna kadencja ich pracy skłaniają do przyjrzenia się instytucji udziału w orzekaniu czynnika nieprofesjonalnego (niezawodowego). Własne doświadczenia zawodowe sprawiają, że będę koncentrował się na funkcjonowaniu ławników w sądownictwie pracy.

  Czytaj dalej »

 • 19.02.2012 - Jacek Skała

  Niezależność prokuratorów wymaga dodatkowych gwarancji

  Na ile zmieniła się formalnie i praktycznie sytuacja szeregowego prokuratora prowadzącego śledztwa? Jak pod rządami znowelizowanej ustawy kształtuje się system prawnych gwarancji niezależności? Są to z jednej strony pytania o nowe brzmienie art. 8 ustawy o prokuraturze, z drugiej zaś o aspekty praktyczne zagadnienia. O przyszłość niezależności prokuratorów.

  Czytaj dalej »

 • 16.02.2012 - Rafał Dębowski

  Co wolno aplikantowi z zaświadczeniem?

  Do najpilniejszych zmian legislacyjnych dotyczących adwokatury zaliczyć trzeba między innymi ustawowe doprecyzowanie statusu aplikantów, którzy uzyskali zaświadczenie o ukończeniu aplikacji, ale jeszcze nie przystąpili do egzaminu adwokackiego.

  Czytaj dalej »

  • 1

 • 30.09.2011 - Jacek Wojdyło

  Hybrydowy notariat

  Przeszłość często postrzegana jest z sentymentem lub tęsknotą, jak uroczo pokazał to ostatnio Woody Allen w swoim filmie „O północy w Paryżu”. Teraźniejszość łatwo poddać krytyce. Z kolei na przyszłość każdy ma sto pomysłów i propozycji zmian na lepsze. Jako truizm traktuje się przekonanie, że trwanie to w istocie cofanie się, konserwatyzm tożsamy ze wstecznictwem.

  Czytaj dalej »

 • 30.09.2011 - Andrzej Michałowski

  „Zemsta” w sądzie

  Wiele lat temu toczył się proces, w którym powód żądał od prymasa Wyszyńskiego wydania Obrazu Jasnogórskiego. Sąd wyznaczył pełnomocnika z urzędu, który musiał stawać na rozprawach, przepisywać akta, wysyłać odpisy protokołów, składać powodowi szczegółowe sprawozdania z przebiegu postępowania. Nie mógł niczego pominąć, bo powód natychmiast słał skargi do „wszystkich świętych”. Wszystko to trwało, pomimo notoryjnej świadomości, że historia była chora i kompromitowała wymierzanie sprawiedliwości.

  Czytaj dalej »

  • 1

 • 30.09.2011 - Joanna Greguła

  Paradoks otwarcia zawodu notariusza

  Samorządy prawnicze stoją obecnie przed powszechnie dyskutowanym problemem tzw. otwarcia zawodu. Dotyczy to także notariuszy.

  Czytaj dalej »

 • 30.09.2011 - Krzysztof Mówiński

  Idiosynkrazja na komorników

  AD VOCEM Z nieukrywanym zdziwieniem przeczytałem w „MIDZIE” artykuł Jana Hartmana pt. „Komornicy do sądu”, opatrzony adnotacją, z której wynika, że tekst powstał z punktu widzenia etyka. Jak rozumiem, etyk zajmuje się jedynie badaniem moralności, nie zaś jej stosowaniem. Niestety.

  Czytaj dalej »

 • 30.09.2011 - Dr Marlena Pecyna

  Poza protokołem

  Protokół w postępowaniu sądowym powinien odzwierciedlać przebieg rozprawy. Powinien, ale pewnie znakomita większość prawników praktyków zgodzi się z twierdzeniem, że pomiędzy tą zasadą a praktyką jej stosowania nie istnieje znak równości.

  Czytaj dalej »

  • 1

 • 01.09.2011 - Mida

  Z pamiętnika młodej aplikantki (adwokackiej)

  Po wielu dniach żmudnych przygotowań do egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką otrzymałam długo wyczekiwany list z informacją o przyjęciu na rozpoczynające się w styczniu 2010 roku szkolenie.

  Czytaj dalej »

 • 01.09.2011 - Miriam A. Vogel

  Skutecznie przed sądem

  Nigdy nie rezygnuj z argumentacji słownej. Jest to twoja jedyna szansa na nawiązanie dialogu z sądem, ostatnia szansa na przekonanie go do zmiany decyzji.

  Czytaj dalej »

 • 01.09.2011 - Krzysztof Mówiński

  Bałwochwalstwo procedury

  Stwierdzenie, że prawo jest złe, to truizm. Z grubsza znamy przyczyny tego zła, choć niewiele czynimy z tą wiedzą. Jedną z przyczyn mizernej jakości prawa jest nadmierny wzrost roli wszelkich przepisów proceduralnych i chwiejna ich wykładnia.

  Czytaj dalej »

 • 30.08.2011 - Jacek Dubois

  Równi, równiejsi i trochę nierówni

  Sędziowie rzadko mają okazję poznać vox populi o wydawanych przez siebie orzeczeniach. Większość komentarzy wygłaszanych jest na korytarzu, po opuszczeniu przez publiczność sali sądowej. Także przed prokuratorem rzadko który z podsądnych otwiera serce, zatem i oni nieświadomi są opinii o swojej pracy.

  Czytaj dalej »

 • 30.08.2011 - Joanna Greguła

  Polski notariat na rozstajach

  Czy dwadzieścia lat po reprywatyzacji polskiego notariatu można mówić o jego kryzysie?

  Pamiętam jeszcze czasy państwowego biura notarialnego, kiedy na podpisanie umowy klienci czekali bardzo długo. Rezultatem był jednak akt notarialny, dokumentujący, tak jak dziś, przeniesienie własności nieruchomości. Tego w ustroju socjalistycznym nie udało się zniszczyć.

  Czytaj dalej »

 • 30.08.2011 - Jacek Skała

  Niezależność prokuratorska - prawda czy mit

  W kwietniu 2010 r. doszło do rozdzielenia urzędu ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. Jak wygląda obecnie prokuratorska niezależność i jej gwarancje pod rządami znowelizowanej ustawy?

  Czytaj dalej »

1 2 3 4 5