Lista autorów


Joanna Greguła

Notariusz w Krakowie, wieloletni członek władz samorządowych, a obecnie prezes Rady Izby Notarialnej w Krakowie, członek międzynarodowego zespołu ds. jurysdykcji prewencyjnej w ramach projektu Komisji Notariatów Unii Europejskiej, wiceprezes Ars Legis Stowarzyszenia im. św. Ivo Helory Patrona Prawników, członek Zarządu Fundacji Dzieło Pomocy Dzieciom w Krakowie. Doświadczony wizytator i szkoleniowiec, autorka publikacji z zakresu aplikacji notarialnej. Prywatnie miłośniczka muzyki, literatury i psów. Autorka tomiku wierszy „Przedtem i potem”.

 

Artykuły autora


 • 08.05.2012 - Joanna Greguła

  Notariat najważniejszym ogniwem europejskiej jurysdykcji prewencyjnej

  Pod pojęciem jurysdykcji prewencyjnej należy rozumieć system, w którym organy publiczne pomagają obywatelom dokonywać istotnych czynności prawnych, a udział organu publicznego ma charakter prewencyjny, co oznacza, że jest realizowany na tak wczesnym etapie, jak tylko jest to możliwe, aby zapobiec sporowi. Ważne dokumenty prawne sporządzane przez notariusza muszą być jednoznaczne i uwzględniać interes wszystkich stron, a także osób trzecich.

  Czytaj dalej »

  • 1

 • 05.03.2012 - Joanna Greguła

  Czy w notariacie może istnieć konkurencja?

  Łatwo jest w imię demokratyzacji stosunków społecznych, zarzutu cechowego charakteru zawodu, konieczności rezygnacji z tradycyjnego majestatu prawa, bezduszności i niepraktyczności procedur czy unowocześnienia systemu w imię interesu całego wymiaru sprawiedliwości stawiać tezy uzasadniające dopuszczenie do zawodu notariusza nieograniczonej ilości osób bez żadnej kontroli ze strony państwa.
   Z kolei obniżenie taksy notarialnej to ekonomiczne podcięcie fundamentów notariatu, które prowadzi do destabilizacji instytucji mającej istotne funkcje społeczne.

  Czytaj dalej »

  • 0

 • 30.09.2011 - Joanna Greguła

  Paradoks otwarcia zawodu notariusza

  Samorządy prawnicze stoją obecnie przed powszechnie dyskutowanym problemem tzw. otwarcia zawodu. Dotyczy to także notariuszy.

  Czytaj dalej »

  • 0

 • 30.08.2011 - Joanna Greguła

  Polski notariat na rozstajach

  Czy dwadzieścia lat po reprywatyzacji polskiego notariatu można mówić o jego kryzysie?

  Pamiętam jeszcze czasy państwowego biura notarialnego, kiedy na podpisanie umowy klienci czekali bardzo długo. Rezultatem był jednak akt notarialny, dokumentujący, tak jak dziś, przeniesienie własności nieruchomości. Tego w ustroju socjalistycznym nie udało się zniszczyć.

  Czytaj dalej »

  • 0