Wszystkie artykuły

 • 10.03.2013 - Michał Ryszard Wysocki

  Wybór właściwej reprezentacji oraz mediatora

  Na wstępie tego artykułu warto uczynić założenie, że przeprowadzenie rzetelnych przygotowań opisanych w poprzednich fazach (I i II) doprowadziło nas do wyciągnięcia wniosków, że dana sprawa nie tylko nadaje się do mediacji, ale będzie się ona z wielu względów opłacać. Wobec tego prawnik, przed poinformowaniem klienta o proponowanym sposobie rozwiązania, powinien poświęcić chwilę na uzupełnienie takiej informacji o konkrety dotyczące reprezentacji interesów klienta w mediacji, jak też wyboru właściwego mediatora. W ten sposób, w przypadku zaaprobowania przez klienta mediacji jako metody rozwiązania sporu, prawnik od razu przedłoży mu gotowe propozycje personalne. Dzięki temu, bez konieczności odbycia dodatkowej konsultacji z klientem, będzie można przejść do ostatniego kroku przygotowań, czyli uzgodnienia pierwszego spotkania.

  Czytaj dalej »

  • 0

 • 10.03.2013 - Magdalena Fertak

  Stawki zastępstwa a interes społeczny

  Zakończył się kolejny organizowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Po raz kolejny w imieniu Naczelnej Rady Adwokackiej zajmuję się koordynowaniem udziału adwokatów w tym przedsięwzięciu. I coraz częściej nasuwają się gorzkie refleksje i poczucie rozdwojenia jaźni. 

  Czytaj dalej »

  • 1

 • 05.03.2013 - Sylwia Kotecka

  Elektroniczne postępowanie upominawcze - jak jest naprawdę?

  O elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU) Czytelnicy mogli przeczytać we wcześniejszych numerach kwartalnika CZŁOWIEK I DOKUMENTY. Ostatnio pojawiły się głosy krytykujące EPU – czy słusznie? Dzisiaj skupimy się na tych aspektach nowego postępowania, które mogą budzić wątpliwości dłużników.

  [Przedruk z kwartalnika "Człowiek i Dokumenty" nr 27]

  Czytaj dalej »

  • 0

 • 20.02.2013 - Klaudyna Krupa

  Prawa człowieka według prawnika. The European Human Rights Moot Court Competition.

  Prawo nie jest proste, nie jest łatwe, nie jest więc, tym bardziej, bezproblemowe – „co do zasady” jest wręcz trudne, skomplikowane, a nawet przebiegłe. Dzięki temu bywa często atrakcyjne. Pytanie tylko, dla kogo? Dura lex sed lex, Ignorantia iuris nocet – czy trywialne, oczywiste niczym Dekalog dla niektórych stwierdzenia mogą stanowić podstawę ku temu, by posługiwać się prawem bezkarnie? Dosłownie – mimo paradoksu?

  Czytaj dalej »

  • 0

 • 20.02.2013 - Mida

  Mida poleca: „Życie przestępcze w przedwojennej Polsce. Grandesy, kasiarze, brylanty”

  „Życie przestępcze w przedwojennej Polsce. Grandesy, kasiarze, brylanty” to tytuł nowej książki autorstwa Moniki Piątkowskiej, jaka ukazała się nakładem Wydawnictwa Naukowego PWN. To barwny zapis ciemnej strony odradzającego się po latach zaborów polskiego społeczeństwa.

  Czytaj dalej »

  • 0

 • 20.02.2013 - Marta Górska

  Prawnik na torze wyścigowym

  Prawnik w powszechnym wyobrażeniu jest typem człowieka spokojnego, zamkniętego w swym gabinecie, sprawnie poruszającego się jedynie papierach, a aktywnego tylko na sali sądowej. Jednak niektóre „orły temidy” wznoszą się w przestrzeni czy też „walczą” również i w rzeczywistości, a nie tylko na salach sądowych.

  Czytaj dalej »

  • 0

 • 20.02.2013 - Klaudiusz Madeja

  Startuje Rajd Dakar 2013

  Od wielu lat to największa i najtrudniejsza impreza. Jest surowym sprawdzianem nie tylko dla pojazdów, ale także dla jej uczestników.

  Czytaj dalej »

  • 0

 • 20.02.2013 - Kamil Nowak

  Fuzje i przejęcia

  W ostatnich kilku latach obserwowany był szybki wzrost znaczenia transakcji fuzji i przejęć jako atrakcyjnej alternatywy dla wzrostu i rozwoju przedsiębiorstw opartego na własnych zasobach i umiejętnościach. Na ową atrakcyjność składają się przede wszystkim liczne korzyści płynące z takich transakcji, wśród których powszechnie wymienia się: zwiększenie udziału w rynku, uzupełnienie pakietu produktów i usług, pozyskanie potencjału technologicznego, penetracja nowych rynków czy też efektywniejsze wykorzystanie kanałów dystrybucji. Osiągnięcie pożądanych efektów poprzedzone musi zostać jednak wieloetapowym i zazwyczaj niezwykle skomplikowanym procesem, którego powodzenie uzależnione jest od trudnych do zidentyfikowania czynników, dlatego też niezwykle istotne znaczenie ma właściwe przygotowanie i zaangażowanie na wszystkich etapach procesu akwizycyjnego.

  Czytaj dalej »

  • 0

 • 20.02.2013 - (YZMA)

  Jak przygotować się do sezonu narciarskiego?

  Na pytania Midy odpowiada dr Rafał Mikusek, ortopeda i traumatolog z Centrum Medycznego Enel-Med.

  Czytaj dalej »

  • 0

 • 20.02.2013 - Michał Ryszard Wysocki

  Analiza alternatyw dla mediacji

  Przedstawiona w poprzednim artykule Faza I przygotowań pozwala prawnikowi odpowiedzieć na pytanie „Czy dana sprawa w ogóle nadaje się do mediacji?”. Pozytywna odpowiedź skłania do przeprowadzenia głębszej analizy w celu udzielenia odpowiedzi na kolejne, równie istotne pytanie – „Czy mediacja się opłaca?”. W tym celu należy zestawić mediację z dostępnymi dla danej sprawy alternatywnymi metodami, po które można sięgnąć. Domyślną (a w wielu przypadkach jedyną) będzie postępowanie przed sądem powszechnym. W dalszej części ograniczę się zatem do zestawienia mediacji w sprawach cywilnych/gospodarczych z procesem sądowym.

  Czytaj dalej »

  • 0

 • 20.02.2013 - (YZMA)

  PWSK – unikalny cykl szkoleń dla prawników

  PWSK – Prawnik w sieci klientów, to jedyny w Polsce cykl szkoleniowy dedykowany prawnikom chcącym rozwijać swoje umiejętności z zakresu zarządzania kancelarią, marketingu, PR-u i business development. Swoim zasięgiem obejmuje 5 miast, tj. Łódź, Warszawę, Poznań, Wrocław oraz Kraków.

  Czytaj dalej »

  • 0

 • 20.02.2013 - Jolanta Budzowska

  O zarządzaniu kancelarią prawną

  Z prof. Ryszardem Sowińskim, doradcą partnerów kancelarii prawnych i prawnikiem, o stworzonym przez niego pierwszym w Polsce kompleksowym zestawieniu programów wspomagających zarządzanie kancelariami  prawniczymi. rozmawia Jolanta Budzowska.

  Czytaj dalej »

  • 0

 • 20.02.2013 - (YZMA)

  Sprawa Pani Danuty Bińkowskiej

  W nawiązaniu do doniesień medialnych dotyczących sprawy Komornika Sądowego Ryszarda Moryca, który dokonał zajęcia rachunku bankowego jednej z mieszkanek Sochaczewa, która jak się później okazało, nie była faktycznym dłużnikiem oraz sygnałów o podobnych zdarzeniach docierających do nas ze strony komorników sądowych, Krajowa Rada Komornicza pragnie wyrazić ubolewanie z powodu sytuacji, w której znalazła się Pani Danuta, albowiem niezależnie od prawnych aspektów zdarzenia, nie należy zapominać, że poniosła Ona nieuzasadnioną stratę.

  Czytaj dalej »

  • 0

 • 20.02.2013 - Jolanta Budzowska

  Błędy medyczne: uwaga na przedawnienie!

  Rzeczywista rola wojewódzkich komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych jako alternatywnego trybu dochodzenia roszczeń przez poszkodowanych na skutek błędów medycznych jest wciąż trudna do oceny. Mogą one m.in. służyć przerwaniu biegu przedawnienia w sytuacjach, kiedy wytoczenie powództwa jest zbyt ryzykowne. 

  Czytaj dalej »

  • 0

 • 20.02.2013 - Paweł Litwiński

  Nadchodząca reforma prawa ochrony danych osobowych. Kilka refleksji przy okazji VII Dnia Ochrony Danych Osobowych

  Truizmem byłoby powiedzieć, że prawo musi nadążać za rozwojem społeczeństwa i gospodarki. Musi, bo inaczej zwyczajnie traci swoją rolę regulacyjną i staje się nieefektywne. I to właśnie – brak efektywnej funkcji regulacyjnej – coraz częściej zarzuca się prawu ochrony danych osobowych. Zarzuca się nie bez pewnych racji – wszak prace nad dyrektywą 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz swobodnego przepływu tychże danych rozpoczęły się w 1990 r. Dyrektywą, która stanowi zasadniczy fundament europejskiego systemu prawa ochrony danych osobowych.

  Czytaj dalej »

  • 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9