20.01.2013 - Michał Ryszard Wysocki

Badanie dopuszczalności mediacji i ocena szans na porozumienie

W ramach I fazy rozpatrywania przydatności mediacji w danej sprawie należy przejść przez 2 etapy analizy. Pierwszy etap to sprawdzanie, czy mediacja jest w ogóle dopuszczalna pod kątem: (1) prawnym, (2) psycho-fizycznym.

 • 0

 • Ocena:

  5

  (1)

Ad. 1 – kwestie dopuszczalności mediacji w sprawach cywilnych w sensie prawnym reguluje art. 10 kodeksu postępowania cywilnego. Sfera możliwości polubownego rozwiązywania sporów jest dość szeroka i tak naprawdę wąski katalog spraw nie może być uregulowany ugodą zawartą przed mediatorem.

Komentarze

 • 0

 • Ocena:

  5

  (1)

Brak wpisów. Bądź pierwszym, który skomentuje!

Dodaj komentarz