Lista autorów


(YZMA)

Autor rubryki „Moja sprawa”. Opowiadania oparte na faktach z pracy zawodowej.

Zapraszamy do lektury http://www.e-mida.pl/sections/77

 

Artykuły autora


 • 26.06.2013 - (YZMA)

  Dokumenty pozwoleń na wywóz zabytków z Polski. Część III: inne dokumenty - Olgierd Jakubowski

  Dokumenty potwierdzające fakt, że wywożony zabytek nie wymaga pozwolenia na wywóz za granicę są certyfikatami występującymi w praktyce częściej niż właściwe dokumenty wywozu, jakimi są pozwolenia na wywóz zabytku. Z ich używaniem i wystawianiem mogą wiązać się liczne nieprawidłowości.

  [Przedruk z kwartalnika "Człowiek i Dokumenty" nr 28] 

  Czytaj dalej »

  • 0

 • 22.04.2013 - (YZMA)

  Zmiany KC i Kodeksu Handlowego w Republice Czeskiej

  Republika Czeska zamyka duży rozdział w historii swojego systemu prawa. 1 stycznia 2014 r. wejdzie w życie nowy Kodeks Cywilny i Handlowy, co będzie miało poważne konsekwencje niemal w każdej dziedzinie życia gospodarczego. Mimo, że ustawodawstwo będzie obowiązywać od początku następnego roku, w wielu przypadkach zmiany będą dotyczyć już istniejących stosunków prawnych.

  Czytaj dalej »

  • 0

 • 20.03.2013 - (YZMA)

  Konferencja MEDEL w Gdańsku: 16-17 marca 2013

  W dniach 15 – 16 marca 2013 r. w Gdańsku zebrali się przedstawiciele europejskich stowarzyszeń sędziowskich i prokuratorskich zrzeszonych w MEDEL (Magistrats Européens pour la Démocratie et les Libertés,  Europejscy Sędziowie i Prokuratorzy na rzecz Demokracji i Wolności) z Czech, Francji, Grecji, Hiszpanii, Niemiec, Polski, Portugalii, Rumunii, Serbii, Włoch i Turcji. Nadto w spotkaniu wzięli udział goście  - przedstawiciele stowarzyszeń niezrzeszonych w MEDEL tj. Bułgarii, Chorwacji, Gruzji i Mołdawii. Gospodarzami ze strony polskiej były Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” oraz  Stowarzyszenie Prokuratorów Rzeczypospolitej Polskiej.

  Czytaj dalej »

  • 0

 • 20.02.2013 - (YZMA)

  Nie samym prawem i szkoleniami prawnik żyje.

  Zapraszamy prawników do udziału w konkursie na najpopularniejszy MEM PRAWNICZY. Patronem konkursu, jak również cyklu szkoleń PWSK zostało Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland.

  Czytaj dalej »

  • 0

1 2 3 4 5 6