Aktualności

 • 24.08.2017

  Kompleksowe szkolenie z zakresu Prawa upadłosciowego i restrukturyzacyjnego IV edycja - 15 września 2017 - 17 luty 2018

  ,W imieniu Instytutu Allerhanda zwracamy się z uprzejmym zaproszeniem skierowanym do przedstawicieli administracji publicznej, urzędów skarbowych oraz pracowników gmin odpowiedzialnych za rozliczanie należności publicznoprawnych na kompleksowe szkolenie z zakresu Prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, które odbędzie się w Krakowie podczas wybranych weekendów w terminie 15 września 2017 r. do 17 lutego 2018 r. 

   

  Kompleksowe szkolenie z zakresu Prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego - SZCZEGÓŁY

  Czytaj dalej »

  • 0

 • 08.09.2016

  Warsztaty "NIEWYKONANIE LUB NIENALEŻYTE WYKONANIE UMOWY IT - co zrobić aby uniknąć sporu i jak się zachować w sytuacjach kolizyjnych pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym"

  Warszawa, 21 września 2016r.

  Dzięki poniższemu formularzowi zgłoszeniowemu, możecie Państwo skorzystać z 10% RABATU na udział w wydarzeniu: http://cpi.com.pl/imprezy/2016/nuit3/formularz_pr10.php

  Szczegółowy PROGRAM wydarzenia znajduje się na stronie: http://cpi.com.pl/imprezy/2016/nuit3/index.php

  Organizator: Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.; tel. (22) 870 69 10, 870 69 78;

  email: pr@konferencja.com.pl 

  Czytaj dalej »

  • 0

 • 08.09.2016

  Warsztaty "UMOWY IT W PRAKTYCE – CASE STUDY. TYPOWE I NAJCZĘSTSZE PROBLEMY ORAZ PRAKTYCZNE ROZWIĄZANIA DOTYCZĄCE WYBRANYCH UMÓW IT."

   

  Warszawa, 4 października 2016r.


   

  Szkolenie kładzie nacisk na analizę przypadków (case study) zaczerpniętych z praktyki prowadzących oraz orzecznictwa sądów. Zostały one dobrane w taki sposób, aby zwrócić uwagę na kluczowe problemy prawne, spotykane przy negocjowaniu, zawieraniu i wykonywaniu umów odnoszących się do systemów IT oraz wskazać praktyczne rozwiązania oraz sposoby unikania sygnalizowanych ryzyk prawnych.

   

  Formuła szkolenia umożliwia uzyskanie w ciągu jednego, efektywnie wykorzystanego dnia, praktycznej wiedzy, bardzo przydatnej w codziennej pracy zawodowej. Pozwala też uczestnikom na uczestnictwo w dyskusji z udziałem ekspertów i wymianę doświadczeń z innymi osobami z branży.

   

  Szkolenie przeznaczone jest zarówno dla prawników-praktyków, zajmujących się przygotowywaniem i negocjacjami umów IT, jak i dla osób nie posiadających wykształcenia prawniczego, w ramach obowiązków zawodowych zarządzających obszarem IT w przedsiębiorstwie.

  Czytaj dalej »

  • 0

 • 06.09.2016

  V Polski Kongres Regulacji Rynków Finansowych – FinReg 2016 – pod patronatem MIDY!

  Warszawa 28 września (sesje policy oriented), 29 września (sesje scholar oriented) i 30 września (sesje networking oriented) w Hotel Polonia Palace oraz w siedzibie Komisji Nadzoru Finansowego.

   

  Czytaj dalej »

  • 0

 • 03.06.2016

  Wesprzyj więzionych adwokatów! - Dołącz do akcji!

  Komisja Praw Człowieka zwraca się do wszystkich radców prawnych i aplikantów radcowskich o wsparcie akcji wysyłania kartek pocztowych do więzionych w Stambule członków Izby adwokackiej, których prawo do rzetelnego wykonywania zawodu zostało drastycznie naruszone.


  (źródło: https://www.oirpwarszawa.pl/apel-komisji-praw-czlowieka-o-pomoc-aresztowanym-czlonkom-izby-adwokackiej/)

   

   

   

  Czytaj dalej »

  • 0

 • 10.05.2016

  Tydzień Konstytucyjny 28 maja-4 czerwca 2016.

  Komisja Praw Człowieka zaprasza wszystkich radców prawnych do udziału w Tygodniu Konstytucyjnym, organizowanym w dniach 28 maja - 4 czerwca 2016 roku przez Stowarzyszenie im. Profesora Zbigniewa Hołdy pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich

   

  Czytaj dalej »

  • 0

 • 20.04.2016

  Warsztaty "PRAWNE I PODATKOWE ASPEKTY UMÓW W ZAKRESIE PROWADZENIA BADAŃ KLINICZNYCH - ZAGADNIENIA PRAKTYCZNE" - pod patronatem MIDY!

   

  Warsztaty "PRAWNE I PODATKOWE ASPEKTY UMÓW W ZAKRESIE PROWADZENIA BADAŃ KLINICZNYCH - ZAGADNIENIA PRAKTYCZNE"

  Warszawa, 1 czerwca 2016r.

  Dzięki poniższemu formularzowi zgłoszeniowemu, możecie Państwo skorzystać z 10% RABATU na udział w wydarzeniu: http://www.cpi.com.pl/imprezy/2016/bk/formularz_pr10.php

  Czytaj dalej »

  • 1

 • 20.04.2016

  Szkolenie "UMOWY IT: USŁUGI INFORMATYCZNE" - pod patronatem MIDY!

   

  Szkolenie "UMOWY IT: USŁUGI INFORMATYCZNE"

   

  Warszawa, 24 maja 2016r.

   

  Dzięki poniższemu formularzowi zgłoszeniowemu, możecie Państwo skorzystać z 10% RABATU na udział w wydarzeniu: http://www.cpi.com.pl/imprezy/2016/uit2/formularz_pr10.php

  Czytaj dalej »

  • 0

 • 20.04.2016

  Seminarium w cyklu AKADEMIA PRAWA KOMPUTEROWEGO "ZMIANY W PRAWIE O STOWARZYSZENIACH Trochę silniejszy wiatr w żagle ngo?"- pod patronatem MIDY!

   

  Seminarium w cyklu AKADEMIA PRAWA KOMPUTEROWEGO "ZMIANY W PRAWIE O STOWARZYSZENIACH Trochę silniejszy wiatr w żagle ngo?"

  Warszawa, 19 maja 2016r.

  Dzięki poniższemu formularzowi zgłoszeniowemu, możecie Państwo skorzystać z 10% RABATU na udział w wydarzeniu: http://www.cpi.com.pl/imprezy/2016/zps/formularz_pr10.php

  Czytaj dalej »

  • 0

 • 06.04.2016

  Konferencja "Prawnicy na rzecz równości. Lokalne platformy współpracy", Toruń 11.04.2016r.

   

  W imieniu Komisji Praw Człowieka przy Krajowej Radzie Radców Prawnych i Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego (http://ptpa.org.pl/), stowarzyszenia zrzeszającego osoby wykonujące zawody prawnicze, serdecznie zapraszamy Państwa na wyjątkową Konferencję “Prawnicy na rzecz równości. Lokalne platformy współpracy”. Konferencja nawiązuje do projektu, w ramach którego przez ostatnie dwa lata namawialiśmy środowisko prawnicze (izby radcowskie i rady adwokackie z całego kraju), do bezpłatnego wspierania organizacji pozarządowych, poprzez świadczenie pomocy prawnej osobom doświadczającym nierównego traktowania. Mamy sukcesy w tym zakresie, chcemy Państwu o tym opowiedzieć.

  Czytaj dalej »

  • 0

 • 01.04.2016

  IV Polski Kongres Sporów Sądowych, Mediacji i Arbitrażu 2016 - pod partonatem MIDY

   

  IV Polski Kongres Sporów Sądowych, Mediacji i Arbitrażu 2016

  Termin i miejsce:  18 maja 2016, Warszawa

  Organizatorem Kongresu jest Instytut Allerhanda, którego członkowie brali udział w przygotowywaniu projektu ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów.

  Czytaj dalej »

  • 0

 • 29.03.2016

  CCBEinfo nr. 46 - luty 2016

  Prawa i obowiązki uchodźców – Innowacje i przyszłość zawodu prawnika – Przyszłość usług prawniczych – Nagroda w obszarze Praw Człowieka CCBE 2015 –Nowe “Europejskie Forum Interesariuszy Wymiaru Sprawiedliwości” –Transatlantyckie Partnerstwo w dziedzinie handlu i inwestycji – Projekt miesiąca:postępowanie przed sądami europejskimi dla prawników – Domniemanie niewinności

   

  Czytaj dalej »

  • 0

 • 15.03.2016

  Serdecznie zapraszamy na kolejne wydarzenia, nad którymi partonat medialny sprawuje MIDA!

  Wydarzenia są objęte Patronatem Punktowym Okręgowej Izby Radców Prawnych, dlatego prawnicy biorąc udział w poniższych, otrzymują punkty szkoleniowe.  

  Czytaj dalej »

  • 0

 • 16.02.2016

  Szkolenie "eIDAS - SZANSA DLA ROZWOJU TRANSAKCJI ELEKTRONICZNYCH -Bezpieczeństwo prawne dokumentów, umów i zapewnienia materiału dowodowego" -Warszawa 10.03.2016

  Czytaj dalej »

  • 0

 • 15.09.2015

  26 listopad, Kongres Prawa Przestrzeni Kosmicznej - COSMO 2015

  Kongres Prawa Przestrzeni Kosmicznej - COSMO 2015 to międzynarodowe wydarzenie poświęcone prawu kosmicznemu. Organizatorem Kongresu jest Instytut Allerhanda. Patronat medialny nad wydarzeniem objęła redakcja magazynu MIDA.

   

  Czytaj dalej »

  • 0