Lista autorów


Kamil Nowak

Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie.


Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W trakcie studiów uczestnik stypendium naukowego w Hamburgu. Jako członek Towarzystwa Biblioteki Słuchaczy Prawa, prowadził wykłady z zakresu prawa podatkowego. Współtwórca Akademii Podatkowej przy UJ.
Członek Europejskiego Centrum Porównawczego Prawa Gospodarczego i Prawa Spółek (Centrum C-Law.org).
Obecnie jest współpracownikiem naukowym Instytutu Allerhanda oraz prawnikiem w FORUM TFI S.A.

Artykuły autora


 • 06.04.2013 - Kamil Nowak

  Krytycznie o opodatkowaniu SKA oraz SK

  Na początku lutego br. Ministerstwo Finansów opublikowało projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Najistotniejszą z proponowanych zmian jest nadanie - od 1 stycznia 2014 roku - podmiotowości prawno-podatkowej spółce komandytowej oraz komandytowo-akcyjnej, a w konsekwencji opodatkowanie takich spółek podatkiem dochodowym od osób prawnych. Waga proponowanych zmian jest o tyle istotna, że wprowadzenie ich w życie może znacząco pogorszyć ramy prowadzenia działalności gospodarczej dla małych oraz średnich przedsiębiorstw, a przez to niekorzystnie wpłynąć na konkurencyjność polskiej gospodarki.

  Czytaj dalej »

  • 0

 • 20.02.2013 - Kamil Nowak

  Fuzje i przejęcia

  W ostatnich kilku latach obserwowany był szybki wzrost znaczenia transakcji fuzji i przejęć jako atrakcyjnej alternatywy dla wzrostu i rozwoju przedsiębiorstw opartego na własnych zasobach i umiejętnościach. Na ową atrakcyjność składają się przede wszystkim liczne korzyści płynące z takich transakcji, wśród których powszechnie wymienia się: zwiększenie udziału w rynku, uzupełnienie pakietu produktów i usług, pozyskanie potencjału technologicznego, penetracja nowych rynków czy też efektywniejsze wykorzystanie kanałów dystrybucji. Osiągnięcie pożądanych efektów poprzedzone musi zostać jednak wieloetapowym i zazwyczaj niezwykle skomplikowanym procesem, którego powodzenie uzależnione jest od trudnych do zidentyfikowania czynników, dlatego też niezwykle istotne znaczenie ma właściwe przygotowanie i zaangażowanie na wszystkich etapach procesu akwizycyjnego.

  Czytaj dalej »

  • 0