Nasze działy


"Człowiek i Dokumenty" - poleca Jerzy Banaś

 • 16.10.2015 - Krzysztof Izak

  Dokumenty w rękach Państwa Islamskiego

  W dniu 20 marca 2015 r. minęła dwunasta rocznica rozpoczęcia przez USA i ich sojuszników drugiej wojny w Iraku, której negatywne konsekwencje obserwujemy do dzisiaj i będziemy ich jeszcze doświadczać przez kolejne lata.

  Czytaj dalej »

  • 3

 • 12.10.2015 - Ewa Grzeszyk-Kiliańska, Patrycja Gago

  FIKCJA KARANIA – studium przypadku umorzenia postępowania w sprawie fałszowania pieniędzy


  Historia fałszowania pieniędzy jest równie stara, jak one same. Obrót gospodarczy opierający się na wymianie środków płatniczych rodził pokusę od zarania dziejów. W regulacjach najstarszych kodyfikacji świata przestępstwa takie stawiane były na równi ze zbrodniami zdrady stanu czy obrazy majestatu.

  Czytaj dalej »

  • 4

 • 16.04.2014 - Benedykt Fiutowski, Iwona Cygan

  Dziennikarze i ich legitymacje - w świetle polskiego prawa

  Dziennikarzy słusznie, choć z pewną dozą poetyckiej przesady – cytując prof. Jacka Sobczaka – nazywa się niekiedy inżynierami dusz . Definicja zawodu dziennikarza zawarta w ustawie z 1984 roku PRAWO PRASOWE  budzi dziś liczne spory i problemy terminologiczne.

  [Przedruk z kwartalnika "Człowiek i Dokumenty" nr 32]

  Czytaj dalej »

 • 16.04.2014 - Robert Zawłocki

  Propozycja zmian Kodeksu Karnego w zakresie przestępstw przeciwko dokumentom

  Komisja Kodyfikacyjna Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwości po zakończonych w październiku 2013 r. ponadrocznych pracach zaproponowała zmiany przepisów w zakresie przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów oraz przestępstw przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi.

  [Przedruk z kwartalnika "Człowiek i Dokumenty" nr 32]

  Czytaj dalej »

 • 26.06.2013 - (YZMA)

  Dokumenty pozwoleń na wywóz zabytków z Polski. Część III: inne dokumenty - Olgierd Jakubowski

  Dokumenty potwierdzające fakt, że wywożony zabytek nie wymaga pozwolenia na wywóz za granicę są certyfikatami występującymi w praktyce częściej niż właściwe dokumenty wywozu, jakimi są pozwolenia na wywóz zabytku. Z ich używaniem i wystawianiem mogą wiązać się liczne nieprawidłowości.

  [Przedruk z kwartalnika "Człowiek i Dokumenty" nr 28] 

  Czytaj dalej »

 • 12.05.2013 - Anna Zalesińska, Tomasz Januszkiewicz

  Udostępnianie akt sądowych on-line poprzez dedykowane portale internetowe

  Informatyzacja sądownictwa nie powinna ograniczać się jedynie do tworzenia nowych figur prawnych bazujących na nowoczesnych rozwiązaniach technologicznych. Celem usprawnienia postępowania konieczne jest udoskonalenie tzw. back office, czyli obsługi administracyjnej sądów. Standardy XXI wieku wymagają, by również sądy otworzyły się na e-usługi.

  [Przedruk z kwartalnika "Człowiek i Dokumenty" nr 28]

  Czytaj dalej »

 • 05.03.2013 - Sylwia Kotecka

  Elektroniczne postępowanie upominawcze - jak jest naprawdę?

  O elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU) Czytelnicy mogli przeczytać we wcześniejszych numerach kwartalnika CZŁOWIEK I DOKUMENTY. Ostatnio pojawiły się głosy krytykujące EPU – czy słusznie? Dzisiaj skupimy się na tych aspektach nowego postępowania, które mogą budzić wątpliwości dłużników.

  [Przedruk z kwartalnika "Człowiek i Dokumenty" nr 27]

  Czytaj dalej »

 • 19.02.2013 - (YZMA)

  Banderole akcyzowe pod ścisłą kontrolą - Jerzy Banaś

  Ministerstwo Finansów i PWPW S.A. uruchomiły 9 października br. System Informacji o Banderolach Akcyzowych (SIBA), który umożliwia weryfikację banderol przez Internet.

  Czytaj dalej »

 • 19.02.2013 - Artur Miękina

  Wirtualna tożsamość w realnym świecie. Część II

  Błyskawicznie rozwijający się system sieci internetowej wiąże miliony ludzi w nowych przestrzeniach, które zmieniają nasz sposób myślenia, naturę naszej seksualności, formy społeczne i wreszcie naszą tożsamość.

  [Przedruk z kwartalnika "Człowiek i Dokumenty" nr 27]

  Czytaj dalej »

 • 19.02.2013 - (YZMA)

  Dokumenty pozwoleń na wywóz zabytków z Polski. Część II: Pozwolenia czasowe - Olgierd Jakubowski

  W polskim systemie kontroli przemieszczania dóbr kultury ważną rolę odgrywają pozwolenia czasowe na wywóz zabytków za granicę. Za pomocą tych dokumentów państwo nadzoruje przemieszczanie obiektów stanowiących wartość dla dziedzictwa kulturowego Polski.

  [Przedruk z kwartalnika "Człowiek i Dokumenty" nr 27]

  Czytaj dalej »

 • 19.02.2013 - (YZMA)

  Dokumenty pozwoleń na stały wywóz zabytków z Polski - Olgierd Jakubowski

  Kontrola przepływu dóbr kultury za pomocą dokumentów wywozowych jest jednym z przyjętych na świecie standardów ochrony dziedzictwa kulturowego.

  [Przedruk z kwartalnika "Człowiek i Dokumenty" nr 26]

  Czytaj dalej »

 • 27.10.2012 - Artur Miękina

  Wirtualna tożsamość w realnym świecie

  Błyskawicznie rozszerzający się system sieci, powszechnie znany jako Internet, wiąże miliony ludzi w nowych przestrzeniach, które zmieniają nasz sposób myślenia, naturę naszej seksualności, formy społeczne, wreszcie naszą tożsamość.

  [Przedruk z kwartalnika "Człowiek i Dokumenty" nr 26]

  Czytaj dalej »

 • 02.10.2012 - Sylwia Kotecka

  Projektowane zmiany w elektronicznym postępowaniu upominawczym

  Sąd elektroniczny – VI Wydział Cywilny Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie (https://www.e-sad.gov.pl/), opisywany na łamach kwartalnika CZŁOWIEK I DOKUMENTY, od 1 stycznia 2010 r. rozpoznaje sprawy w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Kilka tygodni temu w prasie fachowej pojawiły się głosy, że lubelski sąd elektroniczny stanowi pole do nadużyć , a w związku z tym Ministerstwo Sprawiedliwości rozważa zmianę przepisów KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO  w zakresie elektronicznego postępowania upominawczego .

   

  [Przedruk z kwartalnika "Człowiek i Dokumenty" nr 25]

  Czytaj dalej »

  • 1

 • 17.07.2012 - Anna Zalesińska

  Elektroniczny protokół sądowy a transkrypcja

  W przepisach polskiego prawa procesowego wraz z elektronicznym protokołem pojawiła się nowa figura prawna w postaci transkrypcji. Narzędzie to ma wspomagać pracę z zapisem cyfrowym , stanowiąc dodatkową funkcjonalność systemu. Wdrożenie transkrypcji postępuje równolegle z wdrożeniem elektronicznego protokołu.

  [Przedruk z kwartalnika "Człowiek i Dokumenty" nr 25]

  Czytaj dalej »