Lista autorów


Paweł Litwiński

Adwokat, partner w kancelarii Barta Litwiński Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów, członek sekcji prawa własności intelektualnej Instytutu Allerhanda.  Wykładowca Kolegium Studiów Społecznych
Instytutów Polskiej Akademii Nauk oraz na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Artykuły autora


 • 03.11.2014 - Paweł Litwiński

  Adwokaci, radcowie prawni, dane osobowe – podejście nr 2

  Dni obowiązywania ustawy o ochronie danych osobowych wydają się już policzone, a na jej miejsce niechybnie zmierza Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych. Co z tego dla nas, adwokatów i radców prawnych, może wynikać? Bo przecież nie o to idzie, żeby w jednej, czy drugiej kancelarii na półce z zakurzonymi dokumentami stał segregator pt. „Polityka bezpieczeństwa danych osobowych” – chodzi o to, żeby informacje były bardziej bezpieczne. 

  Czytaj dalej »

  • 0

 • 29.07.2013 - Paweł Litwiński

  GIODO będzie kontrolować adwokatów i radców prawnych?

  Przed kilkoma dniami środowisko adwokatów i radców prawnych zelektryzowała wiadomość o tym, że Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych zamierza kontrolować wykonanie przepisów o ochronie danych osobowych w kancelariach adwokackich i radcowskich. Na forach internetowych zawrzało: „[p]róba kontrolowania kancelarii adwokackich przez GIODO w zakresie kontroli ochrony danych osobowych Klientów jest zamachem na tajemnicę adwokacką.”; „[j]eżeli komuś GIODO wpadnie i ten adwokat mu odmówi, a GIODO postanowi zastosować w stosunku do niego kary finansowe - przyłączam się do zrzutki.”, to tylko niektóre z wypowiedzi. Wydaje się jednak, że strach ma wielkie oczy, a sam strach wynika z nie do końca prawidłowo uchwyconej roli przepisów o ochronie danych osobowych, ich stosunku do zasad zachowania tajemnicy adwokackiej i radcowskiej, a także roli GIODO.

   

  Zacznijmy zatem od początku – adwokat i radca prawny podlegają ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w zakresie, w jakim przetwarzają dane osobowe w związku z wykonywaniem zawodu adwokata lub radcy prawnego. Wniosek ten wynika w niebudzący wątpliwości sposób z art. 3 ust. 2 pkt. 2 ustawy o ochronie danych osobowych, który to przepis nakazuje stosowanie ustawy do osób fizycznych przetwarzających dane osobowe w związku z ich działalnością zawodową. W przepisach ustawy o ochronie danych osobowych istnieje tylko jeden wyjątek wprowadzony dla adwokatów i radców prawnych – nie muszą oni mianowicie zgłaszać zbiorów danych osobowych swoich klientów do rejestracji w GIODO (art. 43 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie danych osobowych; co warte podkreślenia, wyjątek ten nie dotyczy tzw. doradców prawnych – por. prawomocny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 24 stycznia 2012 r., II SA/Wa 1674/11). Ratio legis dla takiego stanu prawnego są przepisy o tajemnicy adwokackiej i radcowskiej – jeżeli dane osobowe klientów adwokata i radcy są objęte tajemnicą zawodową, to nie ma miejsca na zgłaszanie tych danych do rejestracji organowi ochrony danych osobowych. Istnieją natomiast wszelkie inne obowiązki związane z ochroną danych osobowych – na czele z obowiązkami zabezpieczenia danych osobowych. Także – a może przede wszystkim – danych osobowych objętych tajemnicą zawodową. Dalej idąca ochrona wynikająca z przepisów o tajemnicy zawodowej sprowadza się do .... czytaj dalej po zalogowaniu.

   

   

  Czytaj dalej »

  • 1

 • 20.02.2013 - Paweł Litwiński

  Nadchodząca reforma prawa ochrony danych osobowych. Kilka refleksji przy okazji VII Dnia Ochrony Danych Osobowych

  Truizmem byłoby powiedzieć, że prawo musi nadążać za rozwojem społeczeństwa i gospodarki. Musi, bo inaczej zwyczajnie traci swoją rolę regulacyjną i staje się nieefektywne. I to właśnie – brak efektywnej funkcji regulacyjnej – coraz częściej zarzuca się prawu ochrony danych osobowych. Zarzuca się nie bez pewnych racji – wszak prace nad dyrektywą 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz swobodnego przepływu tychże danych rozpoczęły się w 1990 r. Dyrektywą, która stanowi zasadniczy fundament europejskiego systemu prawa ochrony danych osobowych.

  Czytaj dalej »

  • 0