Ochrona prywatności


Rejestrując się do portalu www.e-mida.pl wyrażam zgodę na zamieszczenie moich danych osobowych w bazie MIDA S.A. z siedzibą w Warszawie i wykorzystywanie ich w celach marketingowych przez MIDA S.A. oraz jej partnerów (w świetle ustawy z dnia  29.08.1997 roku  o ochronie danych osobowych, tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.) z możliwością wglądu do swoich danych oraz prawem ich aktualizacji. Wyrażam zgodę na otrzymywanie od MIDA S.A. informacji handlowych w rozumieniu ustawy z 18. 07. 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Przetwarzanie danych osobowych użytkowników newslettera oraz zalogowanych uczestników portalu

MIDA Spółka akcyjna zarządza bazą danych użytkowników newslettera, prenumeratorów magazynu MIDA, użytkowników portalu MIDA oraz osób, które przekazały MIDA swoje dane osobowe m.in. w związku z imprezami objętymi patronatem medialnym MIDA.

Zebrane dane osobowe użytkowników są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami prawa polskiego, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

Baza danych osobowych użytkowników przechowywana jest  przez MIDA Spółka akcyjna w sposób zapewniający właściwą ich ochronę. Pełen dostęp do bazy danych posiadają jedynie osoby zajmujące się administracją bazy. Użytkownicy mają prawo wglądu, weryfikacji  i usunięcia swoich danych