Wszystkie artykuły

 • 19.02.2013 - (YZMA)

  „Formalizować czy nie – rzecz o specjalizacjach prawniczych” - Jerzy Kopyra

  Do napisania niniejszego artykułu skłoniła mnie dyskusja, która wywiązała się na facebookowym fanpage`u „Adwokatura Polska” po dodaniu przeze mnie wpisu wskazującego na konieczność sformalizowania istniejących już specjalizacji prawniczych. Nie będę jednak przytaczał w tym miejscu treści dyskusji, pozwolę sobie natomiast nieco obszerniej przedstawić mój pogląd na wspomniane zagadnienie. Zaznaczę również, że nie jest moją ambicją prezentować tutaj założeń do projektu legislacji, która miałaby unormować specjalizacje prawnicze. Moją wypowiedź proszę raczej taktować jako pewien zaczyn szerszej dyskusji na ten temat, jako otwarte pytanie do samego środowiska adwokatów i radców prawnych o potrzebę sformalizowania specjalizacji. W moim najgłębszym przekonaniu owa dyskusja powinna toczyć się na szerokim forum publicznym, nie zaś tylko w gronie osób wykonujących wspomniane zawody. Albowiem osoby te występowałyby wtedy w charakterze sędziów we własnej sprawie, czego z oczywistych względów, należałoby uniknąć.

  Czytaj dalej »

  • 0

 • 19.02.2013 - (YZMA)

  Pierwszeństwo zaspokojenia nabywców lokali w przypadku upadłości dewelopera a wierzytelności zabezpieczone hipoteką na nieruchomości upadłego - Marcin Wierzbicki


  1.    Wstęp.


  Ustawa z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego  w swoim założeniu miała wypełnić lukę prawną, na którą Trybunał Konstytucyjny zwrócił uwagę Sejmowi i Radzie Ministrów , a której usunięcie miało dążyć do zapewnienia spójności systemu prawnego RP. W założeniu ustawodawcy, OchrNabLokMU stanowić miała kompleksowe uregulowanie sytuacji prawnej klientów spółek deweloperskich, ustanawiając między innymi szerokie obowiązki informacyjne deweloperów, wprowadzając kontrolę wydatkowania przed deweloperów środków otrzymanych od klientów, jak też określając zasady postępowania na wypadek niewypłacalności dewelopera. Zgodnie z art. 36 OchrNabLokMU, wprowadzono zmiany do ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze  dodając w części trzeciej Tytuł Ia regulujący nowe, odrębne postępowanie – postępowanie upadłościowe wobec deweloperów.

  Czytaj dalej »

  • 0

 • 19.02.2013 - Jacek Skała

  V edycja akcji "Prawnicy chorym dzieciom"

  2 grudnia 2012 r. odbyła się kolejna, piąta już edycja organizowanej na rzecz Szpitala Dziecięcego w Prokocimiu akcji „Prawnicy chorym dzieciom.”  Do akcji czynnie włączyli się krakowscy prawnicy w tym liczna grupa prokuratorów ze Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP. W organizowanym w gościnnych progach Akademii Ekonomicznej turnieju piłkarskim, jak można było się spodziewać, zwyciężyła drużyna gwiazd polskiej piłki nożnej.

  Czytaj dalej »

  • 0

 • 20.01.2013 - Michał Ryszard Wysocki

  Badanie dopuszczalności mediacji i ocena szans na porozumienie

  W ramach I fazy rozpatrywania przydatności mediacji w danej sprawie należy przejść przez 2 etapy analizy. Pierwszy etap to sprawdzanie, czy mediacja jest w ogóle dopuszczalna pod kątem: (1) prawnym, (2) psycho-fizycznym.

  Czytaj dalej »

  • 0

 • 05.01.2013 - Mida

  Polski Kongres Fuzji i Przejęć 2013

  Hotel Polonia Palace, Warszawa, 24. stycznia 2013r.

  Fuzje i przejęcia są złożonym i multidyscyplinarnym procesem, w który zaangażowanych jest wielu doradców z różnych obszarów wiedzy. Stąd też uczestnikami Kongresu będą zarówno przedstawiciele świata nauki jak również praktycy, mający wieloletnie doświadczenie w zakresie fuzji i przejęć, przedstawiciele firm doradczych, prawnicy, regulatorzy rynku, nadzorcy publiczni, audytorzy, przedstawiciele sektora finansowego, politycy, dziennikarze, komentatorzy życia gospodarczego oraz właściciele spółek będących podmiotami aktywnymi na rynku fuzji i przejęć. Kongres adresowany jest również do menedżerów najwyższego szczebla, którzy planują w swojej strategii rozwój poprzez akwizycję bądź fuzję.

  Czytaj dalej »

  • 0

 • 20.12.2012 - Michał Ryszard Wysocki

  Sąd… a może jednak mediacja?

  Stała obsługa prawna to w Polsce termin wciąż dość rzadki. Najczęściej klient angażuje prawnika dopiero w momencie, w którym dana sprawa „wymyka mu się spod kontroli”. A w takiej sytuacji oczekiwania są stosunkowo jednoznaczne – klient liczy na bezzwłoczne podjęcie czynności procesowych przed sądem. Są prawnicy, którzy poprzestają na zadaniu sobie pytania: czy daną sprawę można wygrać? Jeżeli odpowiedź jest negatywna - nie przyjmują jej, jeśli pozytywna - bez zastanowienia zakasują rękawy i przygotowują strategię procesową, analizując terminy, środki dowodowe, koszty itp. Ta grupa na szczęście szybko topnieje.

  Czytaj dalej »

  • 0

 • 19.12.2012 - Mida

  Polski Kongres Prawa Zamówień Publicznych i Inwestycji Infrastrukturalnych 2013

  Hotel Polonia Palace, Warszawa, 17. stycznia 2013r.
  11H DYSKUSJI EKSPERTÓW| 4 BLOKI TEMATYCZNE| SESJE RÓWNOLEGŁE I PLENARNE| SPOTKANIA B2B
  Kongres jest dorocznym spotkaniem regulatorów, instytucji kontrolujących, przedstawicieli i kadry zarządzającej spółek, zamawiających, inwestorów i praktyków zajmujących się problematyką dużych inwestycji w infrastrukturę (niejednokrotnie też dotowanych z funduszy unijnych), kancelarii prawnych i firm doradczych, naukowców, prawników i ekonomistów.

  Czytaj dalej »

  • 0

 • 15.12.2012 - Klaudyna Krupa

  Sprawiedliwy świat, w którym szanuje się godność ludzką i różnorodność kulturową

  Zbliżają się święta, kończy się kolejny rok... Ten okres jest dla nas czasem podsumowań: wielkich bądź małych, analiz: dogłębnych i szczegółowych bądź powierzchownych i obojętnych, postanowień: ważnych i przemyślanych bądź nonsensownych i bezpodstawnych. To czas wspomnień, które z każdą kolejną około bożonarodzeniową piosenką, którą nota bene od listopada możemy usłyszeć z każdej strony świata, wzbierają na sile. Zastanawiamy się nad wieloma sytuacjami, zdarzeniami – czy
  w wielu sytuacjach zachowalibyśmy się tak samo? Czy rzeczywiście mieliśmy wpływ na wiele okoliczności?

  Czytaj dalej »

  • 0

 • 02.11.2012 - MIDA

  Future of Law, Law of the Future.

  Październikowa konferencja Future of Law - interdyscyplinarne spotkanie praktyków prawa i przedstawicieli biznesu organizowane przez Law&Partners Fundation okazała się niezwykle twórczym spotkaniem środowisk przedsiębiorców i prawników.

  Czytaj dalej »

  • 0

 • 27.10.2012 - Artur Miękina

  Wirtualna tożsamość w realnym świecie

  Błyskawicznie rozszerzający się system sieci, powszechnie znany jako Internet, wiąże miliony ludzi w nowych przestrzeniach, które zmieniają nasz sposób myślenia, naturę naszej seksualności, formy społeczne, wreszcie naszą tożsamość.

  [Przedruk z kwartalnika "Człowiek i Dokumenty" nr 26]

  Czytaj dalej »

  • 0

 • 27.10.2012 - Mida

  I Otwarty Turniej Squasha Adwokatów - relacja i zdjęcia

  W dniu 13 października 2012 roku, w Klubie Kahuna Squash & Badminton odbył się I Otwarty Turniej Squasha Adwokatów.  To pierwsze takie zawody zorganizowane przez Komisję Sportu przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.  Squash jest nową dyscypliną sportu, łatwość w jego uprawianiu sprawia, że staje się coraz bardziej popularny w Polsce.  Turniej, w którym udział wzięło czternastu zawodników, rozegrany został z podziałem na kategorie - Panie i Panowie.  Impreza miała na celu nie tylko integrację środowisk prawniczych, a także promocję tego dynamicznie rozwijającego się sportu wśród palestry.  Do rywalizacji na korcie przystąpili nie tylko adwokaci, ale również radcowie prawni oraz aplikanci adwokaccy i radcowscy.

  Czytaj dalej »

  • 0

 • 26.10.2012 - Szymon Kubiak

  Rozmowa z mec. Szymonem Kubiakiem o szansach i wyzwaniach (konferencja Europejskiego Forum Regionalnego IBA)

  O konferencji Europejskiego Forum Regionalnego IBA „Szanse i wyzwania stojące przed przedsiębiorcami w nowych państwach UE - perspektywy na przyszłość” - Rozmowa MIDY z mec. Szymonem Kubiakiem, członkiem zarządu Europejskiego Forum Regionalnego IBA, kierującym Komitetem Organizacyjnym tej konferencji.

  Czytaj dalej »

  • 0

 • 23.10.2012 - Mida

  II Gonitwa o Puchar Aplikantów Adwokackiej Izby Warszawskiej - relacja i fotogaleria

  W niezwykle słoneczny dzień 20 października br., na Torze Służewiec, odbyła się już II Gonitwa o Puchar Aplikantów Adwokackiej Izby Warszawskiej.  Impreza co roku organizowana jest przez Komisję Sportu przy ORA w Warszawie, pod patronatem warszawskiego posła Michała Szczerby, Przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu Wyścigów Konnych i Jeździectwa, oraz we współpracy Oddziałem Wyścigów Konnych Totalizatora Sportowego S.A.  W tym roku aplikantów swoją obecnością zaszczycił adw. Ziemisław Gintowt – Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

  Czytaj dalej »

  • 0

 • 22.10.2012 - Agnieszka Choduń

  Język na wokandzie

  Wcześniej, czy później każdy prawnik uświadamia sobie, że jego podstawowym narzędziem pracy jest język . Przy czym, by był on skutecznym narzędziem musi spełnić szereg wymogów. Z jednej strony jest to wymóg precyzji, którego realizacja zapewnia jednoznaczność wypowiedzi.  Z drugiej strony jest to komunikatywność, o którą należy dbać uzależniając dobór środków językowych od kategorii odbiorców komunikatu. Najważniejsze jednak, by to, co mówi (pisze) prawnik było adekwatne do tego, co chce przekazać. Poza tym  oczywiście należy posługiwać się językiem w sposób poprawny, zgodny z wymogami norm poprawnościowych języka polskiego. Uczciwie trzeba jednak przyznać, że spełnienie wszystkich tych wymogów łącznie jest prawie niemożliwe.

  Czytaj dalej »

  • 2

 • 21.10.2012 - Bartłomiej Pięta

  IV Bieg z Kodeksem w Głowie

  IV Bieg z Kodeksem w Głowie za nami!  W wyjątkowo słoneczny dzień - 29 września 2012 r. - na terenie warszawskiego AWF-u i pobliskiego lasu bielańskiego rywalizowało prawie osiemdziesięcioro przedstawicieli zawodów prawniczych. Biegli nie tylko adwokaci i aplikanci adwokaccy, ale również radcowie prawni, aplikanci radcowscy, prokuratorzy, komornicy i sędziowie.

  Czytaj dalej »

  • 0

3 4 5 6 7 8 9 10 11