Wszystkie artykuły

 • 01.10.2013 - Klaudiusz Madeja

  Salon samochodowy we Frankfurcie 2013

  Spacerując po terenie, organizowanej co dwa lata, wystawy samochodów we Frankfurcie można zobaczyć jakby trzy światy: fantastyka, snobizm i przepych, a wreszcie coś dla nas – normalnych użytkowników.

  Czytaj dalej »

  • 0

 • 06.09.2013 - Justyna Piesiewicz

  Marka za grosz

  Od wieków marka jest uważana za symbol wiarygodności, znak siły, jakości, nienagannej reputacji. Marka swego czasu była jedną z potężniejszych i najstarszych na świecie walut… do momentu jak nie weszło Euro oczywiście…


  Czy dzisiaj marka jest równie cenna jak słynna waluta? Dla wielu z nas tak, ot choćby patrząc na rankingi najcenniejszych marek świata jaki publikuje magazyn Forbes.

  Czytaj dalej »

  • 0

 • 29.07.2013 - Paweł Litwiński

  GIODO będzie kontrolować adwokatów i radców prawnych?

  Przed kilkoma dniami środowisko adwokatów i radców prawnych zelektryzowała wiadomość o tym, że Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych zamierza kontrolować wykonanie przepisów o ochronie danych osobowych w kancelariach adwokackich i radcowskich. Na forach internetowych zawrzało: „[p]róba kontrolowania kancelarii adwokackich przez GIODO w zakresie kontroli ochrony danych osobowych Klientów jest zamachem na tajemnicę adwokacką.”; „[j]eżeli komuś GIODO wpadnie i ten adwokat mu odmówi, a GIODO postanowi zastosować w stosunku do niego kary finansowe - przyłączam się do zrzutki.”, to tylko niektóre z wypowiedzi. Wydaje się jednak, że strach ma wielkie oczy, a sam strach wynika z nie do końca prawidłowo uchwyconej roli przepisów o ochronie danych osobowych, ich stosunku do zasad zachowania tajemnicy adwokackiej i radcowskiej, a także roli GIODO.

   

  Zacznijmy zatem od początku – adwokat i radca prawny podlegają ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w zakresie, w jakim przetwarzają dane osobowe w związku z wykonywaniem zawodu adwokata lub radcy prawnego. Wniosek ten wynika w niebudzący wątpliwości sposób z art. 3 ust. 2 pkt. 2 ustawy o ochronie danych osobowych, który to przepis nakazuje stosowanie ustawy do osób fizycznych przetwarzających dane osobowe w związku z ich działalnością zawodową. W przepisach ustawy o ochronie danych osobowych istnieje tylko jeden wyjątek wprowadzony dla adwokatów i radców prawnych – nie muszą oni mianowicie zgłaszać zbiorów danych osobowych swoich klientów do rejestracji w GIODO (art. 43 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie danych osobowych; co warte podkreślenia, wyjątek ten nie dotyczy tzw. doradców prawnych – por. prawomocny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 24 stycznia 2012 r., II SA/Wa 1674/11). Ratio legis dla takiego stanu prawnego są przepisy o tajemnicy adwokackiej i radcowskiej – jeżeli dane osobowe klientów adwokata i radcy są objęte tajemnicą zawodową, to nie ma miejsca na zgłaszanie tych danych do rejestracji organowi ochrony danych osobowych. Istnieją natomiast wszelkie inne obowiązki związane z ochroną danych osobowych – na czele z obowiązkami zabezpieczenia danych osobowych. Także – a może przede wszystkim – danych osobowych objętych tajemnicą zawodową. Dalej idąca ochrona wynikająca z przepisów o tajemnicy zawodowej sprowadza się do .... czytaj dalej po zalogowaniu.

   

   

  Czytaj dalej »

  • 1

 • 17.07.2013 - Jolanta Budzowska

  Zarządzanie ryzykiem odpowiedzialności finansowej z tytułu błędów i zdarzeń medycznych – rozwiązania ugodowe

  Streszczenie  Artykuł omawia problematykę wpływu roszczeń poszkodowanych pacjentów z tytułu odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych na gospodarkę finansową tych podmiotów.

  Czytaj dalej »

  • 0

 • 17.07.2013 - Klaudiusz Madeja

  Polski kierowca zagranicą czyli jak bezpiecznie podróżować po Europie

  Eksperci ze Stowarzyszenia Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego radzą zachować wzmożoną ostrożność w przypadku, gdy wybieramy się samochodem na zagraniczny urlop. W wielu miejscach sankcje za nieprzestrzeganie przepisów są o wiele bardziej surowe niż w Polsce.

   

   

   

  Czytaj dalej »

  • 0

 • 11.07.2013 - Mida

  Austriacka organizacja zarządzająca prawami autorskimi wygrała z Amazon

  Austriacka organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi może żądać 
  od Amazon opłaty licencyjnej za sprzedaż czystych płyt CD i DVD, kart 
  pamięci i odtwarzaczy MP3 - orzekł w czwartek unijny Trybunał 
  Sprawiedliwości.

  Czytaj dalej »

  • 0

 • 26.06.2013 - (YZMA)

  Dokumenty pozwoleń na wywóz zabytków z Polski. Część III: inne dokumenty - Olgierd Jakubowski

  Dokumenty potwierdzające fakt, że wywożony zabytek nie wymaga pozwolenia na wywóz za granicę są certyfikatami występującymi w praktyce częściej niż właściwe dokumenty wywozu, jakimi są pozwolenia na wywóz zabytku. Z ich używaniem i wystawianiem mogą wiązać się liczne nieprawidłowości.

  [Przedruk z kwartalnika "Człowiek i Dokumenty" nr 28] 

  Czytaj dalej »

  • 0

 • 26.06.2013 - Klaudiusz Madeja

  Skoda Rapid, czyli nowa broń z Mlada Boleslav

  W chwili debiutu tego modelu wielu znawców zadawało sobie pytanie, czy aby koncern nie prowadzi do swego rodzaju kanibalizmu w samej marce. Wydawało się bowiem, że ten model zacznie się „gryźć” z nieco większą Octavią. Wkrótce wyjaśniło się dlaczego tak nie będzie. Debiut tej drugiej pokazał dobitnie, że wskoczyła ona do klasy o jeden poziom wyższej. Mamy więc kompaktowy sedan, przeznaczony do codziennego użytku.

  Czytaj dalej »

  • 0

 • 19.06.2013 - Przemysław Wójcik

  Dobre praktyki w projektowaniu stron prawniczych

  Strona internetowa to obecnie najlepsza wizytówka danej firmy. To od jej wyglądu i zawartości często zależy konwersja z „widza” w klienta. Jest to szczególnie prawdziwe przy stronach kancelarii prawnych czy adwokatów lub radców prawnych.
  Standardy polskie

  Czytaj dalej »

  • 1

 • 19.06.2013 - Łukasz Lechowicz

  Ustawa o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw z dnia 8 marca 2013 r.

  Ustawa w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/73/UE z dnia 24 listopada 2010 r. zmieniającą dyrektywę 2003/71/WE w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych oraz dyrektywę 2004/109/WE w sprawie harmonizacji wymogów dotyczących przejrzystości informacji o emitentach, których papiery wartościowe dopuszczane są do obrotu na rynku regulowanym (Dz. Urz. UE L 327 z 11.12. 2010, str. 1).

  Czytaj dalej »

  • 0

 • 14.06.2013 - Michał Ryszard Wysocki

  Przed-mediacyjne konsultacje z klientem

  W poprzednich artykułach przedstawione zostały: sposoby analizy możliwości skorzystania z mediacji w konkretnej sprawie, metodyka formowania zespołu negocjacyjnego, jak również wskazówki przy wyborze mediatora. W tym miejscu należy poczynić założenie, że całokształt działań prowadzi do wniosku, że to mediacja, a nie sąd jest ponad wszelką wątpliwość najwłaściwszym rozwiązaniem. Po wykonaniu tej pracy, prawnik staje przed najpoważniejszym zadaniem – przekonania swojego klienta do tej opcji... Tu właśnie bardzo często pojawia się problem. Mimo wielu lat obecności mediacji w polskim systemie prawa, wiedza na jej temat, a nawet sama świadomość jej istnienia, pozostaje nikła wśród prawników, nie wspominając o ich klientach.

  Czytaj dalej »

  • 0

 • 10.06.2013 - Klaudiusz Madeja

  Kampania społeczna „Równi na drodze”

  Od połowy maja trwa kampania „Równi na drodze”, skierowana jak sama nazwa wskazuje, do wszystkich uczestników ruchu drogowego. Abyśmy się nawzajem szanowali i w zgodzie korzystali ze wszystkich dróg.

  Czytaj dalej »

  • 0

 • 10.06.2013 - Aleksandra Włodarczyk

  Trzeci warsztat z cyklu Prawnik w Mediacji! - relacja

  W poniedziałek 13 maja br. odbyło się ostatnie spotkanie w ramach cyklu certyfikowanych warsztatów ASSP "Prawnik w mediacji". Poprowadził je Michał R. Wysocki, który jest wpisany na listę Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku jako mediator sądowy. Mediacją zajmuje się od 2009 roku, a mediatorem został w roku 2011. Szkolenie poświęcone było tematyce komunikacji prawnika z klientem.

  Czytaj dalej »

  • 0

 • 10.06.2013 - PAP - Nauka w Polsce, Ludwika Tomala

  Piraci drogowi nie oszukają nowej "suszarki" z WAT

  Laserowy prędkościomierz skonstruowany na Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie pozwoli policji precyzyjnie mierzyć prędkość pojedynczego pojazdu. W przeciwieństwie do innych urządzeń tego typu, nieuczciwi kierowcy nie będą mogli lasera oszukać.

  Czytaj dalej »

  • 0

 • 04.06.2013 - Wojciech Bergier

  Prawo w nosie.

  Miesiące spędzone na wąchaniu. Dziesiątki nagród za znalezienie towaru. Wierna służba. Taki już psi los. Amerykańskie psy policyjne ze stanu Waszyngton wyszkolone w poszukiwaniu marihuany wracają do szkoły. Muszą się nauczyć, że marihuana jest legalna. Zakaz machania ogonem z powodu marihuany.

  Czytaj dalej »

  • 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9