Lista autorów


Szymon Kubiak

Dr Szymon Kubiak jest radcą prawnym, członkiem Zespołu Prawa Pracy w kancelarii Wardyński i Wspólnicy.
Specjalizuje się w indywidualnym i zbiorowym prawie pracy oraz europejskim prawie pracy. Ma wieloletnie doświadczenie w restrukturyzacjach zatrudnienia obejmujących np. outsourcing i zwolnienia grupowe, w złożonych, także transgranicznych transferach pracowników (m.in. przejściach zakładów pracy lub ich części) oraz w doradztwie dotyczącym tzw. atypowych/elastycznych form zatrudnienia i zatrudniania pracowników tymczasowych. Doradza także w problematyce pakietów socjalnych oraz przy tworzeniu i wdrażaniu programów zgodności prawnej (tzw. legal compliance). Uczestniczy w badaniach prawnych spółek (due diligence), także jako ich koordynator.

Ukończył z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim, następnie doktoryzował się (praca doktorska nt. atypowego/elastycznego zatrudnienia) w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył studia podyplomowe (LL.M.) w Harvard Law School (USA).

W latach 2002-2004 był związany z kancelarią Wasylkowski, Wiater i Wspólnicy, gdzie współtworzył dział prawa pracy oraz prawa europejskiego (2002-2004). W latach 2002-2003 pracował w Deloite & Touche Juridique et Fiscal w Paryżu, w dziale prawa pracy i fuzji i przejęć, oraz w kancelarii Laga & Philippe w Brukseli. 

Jest autorem licznych publikacji z zakresu prawa pracy oraz prawa europejskiego. Wykłada w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W ramach działalności pro bono jest zaangażowany w Program Spraw Precedensowych Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. 

Jest członkiem zarządu European Forum IBA, członkiem American Bar Association, European Employment Lawyers Association, American Chamber of Commerce – Employment and Labour Relations Committee oraz Stowarzyszenia Seniorów ELSA. Należy do Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.
Do kancelarii Wardyński i Wspólnicy dołączył w 2004 roku.

Artykuły autora


  • 26.10.2012 - Szymon Kubiak

    Rozmowa z mec. Szymonem Kubiakiem o szansach i wyzwaniach (konferencja Europejskiego Forum Regionalnego IBA)

    O konferencji Europejskiego Forum Regionalnego IBA „Szanse i wyzwania stojące przed przedsiębiorcami w nowych państwach UE - perspektywy na przyszłość” - Rozmowa MIDY z mec. Szymonem Kubiakiem, członkiem zarządu Europejskiego Forum Regionalnego IBA, kierującym Komitetem Organizacyjnym tej konferencji.

    Czytaj dalej »

    • 0