Lista autorów


Agnieszka Choduń

Adiunkt w kierowanej przez prof. Macieja Zielińskiego Katedrze Tworzenia i Wykładni Prawa, członek Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN, sekretarz Zespołu Języka Prawnego RJP.

Artykuły autora


  • 22.10.2012 - Agnieszka Choduń

    Język na wokandzie

    Wcześniej, czy później każdy prawnik uświadamia sobie, że jego podstawowym narzędziem pracy jest język . Przy czym, by był on skutecznym narzędziem musi spełnić szereg wymogów. Z jednej strony jest to wymóg precyzji, którego realizacja zapewnia jednoznaczność wypowiedzi.  Z drugiej strony jest to komunikatywność, o którą należy dbać uzależniając dobór środków językowych od kategorii odbiorców komunikatu. Najważniejsze jednak, by to, co mówi (pisze) prawnik było adekwatne do tego, co chce przekazać. Poza tym  oczywiście należy posługiwać się językiem w sposób poprawny, zgodny z wymogami norm poprawnościowych języka polskiego. Uczciwie trzeba jednak przyznać, że spełnienie wszystkich tych wymogów łącznie jest prawie niemożliwe.

    Czytaj dalej »

    • 2