26.06.2013 - (YZMA)

Dokumenty pozwoleń na wywóz zabytków z Polski. Część III: inne dokumenty - Olgierd Jakubowski

Dokumenty potwierdzające fakt, że wywożony zabytek nie wymaga pozwolenia na wywóz za granicę są certyfikatami występującymi w praktyce częściej niż właściwe dokumenty wywozu, jakimi są pozwolenia na wywóz zabytku. Z ich używaniem i wystawianiem mogą wiązać się liczne nieprawidłowości.

[Przedruk z kwartalnika "Człowiek i Dokumenty" nr 28] 

 • 0

 • Ocena:

  5

  (1)

Przepisy tworzące polski system kontroli wywozu najcenniejszych zabytków poprzez wystawianie pozwoleń na ich wywóz za granicę w dużej części opierają swoją skuteczność na czynnościach sprawdzających podejmowanych przez funkcjonariuszy straży granicznej i służby celnej. Działania dotyczące kontroli na granicach państwa powodują, iż to funkcjonariusze tych służb muszą oceniać czy wywożony obiekt wymaga pozwolenia na wywóz za granicę, a w przypadku braku wymaganego dokumentu wszczynają postępowanie karne.

Komentarze

 • 0

 • Ocena:

  5

  (1)

Brak wpisów. Bądź pierwszym, który skomentuje!

Dodaj komentarz