Artykuły - wydanie Numer 8 - grudzień 2011

 • 30.09.2011 - Jan Hartman

  Prokuratorzy zasługują na więcej

  Przesłanki dla tytułowego twierdzenia dostarczył pewien polityk, stwierdzając, że „Polacy zasługują na więcej”. Drugą przesłankę wymyśliłem sam: prokuratorzy są Polakami. I już sylogizm prawno-polityczny prawie gotowy. Wystarczy tylko wniosek, a on jest właśnie wyrażony w tytule.

  Czytaj dalej »

 • 30.09.2011 - Jacek Dubois

  Midosław Prawy...zimno w areszcie

  Artykuł PDF

  Czytaj dalej »

 • 30.09.2011 - Dr Marlena Pecyna

  Poza protokołem

  Protokół w postępowaniu sądowym powinien odzwierciedlać przebieg rozprawy. Powinien, ale pewnie znakomita większość prawników praktyków zgodzi się z twierdzeniem, że pomiędzy tą zasadą a praktyką jej stosowania nie istnieje znak równości.

  Czytaj dalej »

  • 1

 • 30.09.2011 - Krzysztof Mówiński

  Idiosynkrazja na komorników

  AD VOCEM Z nieukrywanym zdziwieniem przeczytałem w „MIDZIE” artykuł Jana Hartmana pt. „Komornicy do sądu”, opatrzony adnotacją, z której wynika, że tekst powstał z punktu widzenia etyka. Jak rozumiem, etyk zajmuje się jedynie badaniem moralności, nie zaś jej stosowaniem. Niestety.

  Czytaj dalej »

 • 30.09.2011 - Joanna Greguła

  Paradoks otwarcia zawodu notariusza

  Samorządy prawnicze stoją obecnie przed powszechnie dyskutowanym problemem tzw. otwarcia zawodu. Dotyczy to także notariuszy.

  Czytaj dalej »

 • 30.09.2011 - Andrzej Michałowski

  „Zemsta” w sądzie

  Wiele lat temu toczył się proces, w którym powód żądał od prymasa Wyszyńskiego wydania Obrazu Jasnogórskiego. Sąd wyznaczył pełnomocnika z urzędu, który musiał stawać na rozprawach, przepisywać akta, wysyłać odpisy protokołów, składać powodowi szczegółowe sprawozdania z przebiegu postępowania. Nie mógł niczego pominąć, bo powód natychmiast słał skargi do „wszystkich świętych”. Wszystko to trwało, pomimo notoryjnej świadomości, że historia była chora i kompromitowała wymierzanie sprawiedliwości.

  Czytaj dalej »

  • 1

 • 30.09.2011 - Jacek Wojdyło

  Hybrydowy notariat

  Przeszłość często postrzegana jest z sentymentem lub tęsknotą, jak uroczo pokazał to ostatnio Woody Allen w swoim filmie „O północy w Paryżu”. Teraźniejszość łatwo poddać krytyce. Z kolei na przyszłość każdy ma sto pomysłów i propozycji zmian na lepsze. Jako truizm traktuje się przekonanie, że trwanie to w istocie cofanie się, konserwatyzm tożsamy ze wstecznictwem.

  Czytaj dalej »

 • 01.10.2011 - MIDA

  Metka dźwignią handlu

  Zachwyt Andy Warhola nad błękitnymi spodniami marki Levis jest jedną z wielu powszechnie znanych odsłon oryginalnej filozofii tego ekscentrycznego artysty. Widział on w produkcie spółki Levi Strauss & Co źródło inspiracji i mawiał, że „zarabiać pieniądze to sztuka, pracować to sztuka, ale robić dobre interesy to sztuka największa”.

  Czytaj dalej »

 • 01.10.2011 - Jolanta Budzowska

  Na granicy reguł egzekucji

  Z francuskim komornikiem, panią Astrid Desagneaux-Leroy-Beaulieu, rozmawia Jolanta Budzowska

  Czytaj dalej »

 • 02.10.2011 - Robert E. Masznicz

  W parze czy osobno?

  Rzecz o uwarunkowaniach prawnych wkroczenia egzaminowanego aplikanta lub dymisjonowanego funkcjonariusza publicznego na rynek samodzielnych usług prawniczych.

  Czytaj dalej »

 • 02.10.2011 - Jarosław Świeczkowski

  Sporny zbieg egzekucji sądowych

  Dopuszczenie przez prawodawcę możliwości działania wielu komorników w jednym rewirze, czyli obszarze właściwości tego samego sądu rejonowego, spowodowało powstawanie znacznej ilości zbiegów egzekucji sądowych. Problemy z tym związane prawodawca starał się wyeliminować, wprowadzając do Kodeksu postępowania cywilnego art. 773.

  Czytaj dalej »

 • 02.10.2011 - Grzegorz Wanio

  Administrowanie w sieci

  Użytkownik internetu jako administrator swoich danych osobowych, czyli o problemie rozdzielenia kompetencji i obowiązków w zakresie administrowania zawartością stron internetowych.

  Czytaj dalej »

 • 03.10.2011 - Joanna Jasiewicz

  Mobbing prawnie kontrolowany

  Wydaje się, że polskie regulację prawne dotyczące mobbingu zapewniają dużą przejrzystość sytuacji prawnej poszkodowanego pracownika, dając mu wyraźnie określony pakiet uprawnień.

  Czytaj dalej »

 • 03.10.2011 - MIDA

  SPRAWA VARTIC I INNI przeciwko Mołdawii

  Z WOKANDY TRYBUNAŁU

  SEKCJA TRZECIA

  SPRAWA VARTIC I INNI przeciwko Mołdawii


  Europejski Trybunał Praw Człowieka (Sekcja Trzecia), zasiadający w składzie Izby:
  Josep Casadevall (prezes), Corneliu Bîrsan, Alvina Gyulumyan, Ján Šikuta,
  Luis López Guerra, Nona Tsotsoria, Mihai Poalelungi (sędziowie), oraz Santiago Quesada (rejestrator sekcji),


  po odbyciu narady na posiedzeniu niejawnym 30 sierpnia 2011 roku,


  wydał następujący wyrok:


  Sprawa miała swój początek w pięciu skargach (nr 12674/07, 13012/07, 13339/07, 13355/07 i 13368/07) przeciwko Republice Mołdawii i Federacji Rosyjskiej, złożonych do Trybunału, na podstawie Artykułu 34 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności przez pięcioro obywateli Mołdawii: pana Vasile Vartic, pana Ion Ţurcan, pana Ion Tudoreanu, panią Elena Cerneţchi i panią Elena Luniov (skarżący) w dniach: 3 stycznia 2007 roku, 15 stycznia 2007 roku i 1 marca 2007 roku.
  W postanowieniu z 10 listopada 2009 roku Trybunał uznał skargi za niedopuszczalne w zakresie, w jakim skierowane były przeciwko Federacji Rosyjskiej. W pozostałym zakresie skargi zostały przyjęte do rozpoznania.

  Czytaj dalej »

 • 03.10.2011 - Ryszard Sowiński

  Strategia promocji usług prawniczych

  Jeśli nie macie uporządkowanej, spójnej i konsekwentnie wdrażanej strategii promocji waszej kancelarii, warto o niej pomyśleć już dziś, ponieważ nie od razu przynosi ona oczekiwane rezultaty. Bardzo ważna jest metodologia budowania takiej strategii.

  Czytaj dalej »

1 2 3