03.10.2011 - MIDA

SPRAWA VARTIC I INNI przeciwko Mołdawii

Z WOKANDY TRYBUNAŁU

SEKCJA TRZECIA

SPRAWA VARTIC I INNI przeciwko Mołdawii

Europejski Trybunał Praw Człowieka (Sekcja Trzecia), zasiadający w składzie Izby:
Josep Casadevall (prezes), Corneliu Bîrsan, Alvina Gyulumyan, Ján Šikuta,
Luis López Guerra, Nona Tsotsoria, Mihai Poalelungi (sędziowie), oraz Santiago Quesada (rejestrator sekcji),

po odbyciu narady na posiedzeniu niejawnym 30 sierpnia 2011 roku,

wydał następujący wyrok:

Sprawa miała swój początek w pięciu skargach (nr 12674/07, 13012/07, 13339/07, 13355/07 i 13368/07) przeciwko Republice Mołdawii i Federacji Rosyjskiej, złożonych do Trybunału, na podstawie Artykułu 34 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności przez pięcioro obywateli Mołdawii: pana Vasile Vartic, pana Ion Ţurcan, pana Ion Tudoreanu, panią Elena Cerneţchi i panią Elena Luniov (skarżący) w dniach: 3 stycznia 2007 roku, 15 stycznia 2007 roku i 1 marca 2007 roku.
W postanowieniu z 10 listopada 2009 roku Trybunał uznał skargi za niedopuszczalne w zakresie, w jakim skierowane były przeciwko Federacji Rosyjskiej. W pozostałym zakresie skargi zostały przyjęte do rozpoznania.

 • 0

 • Ocena:

  0

  (0)

Skarżący podnosili w szczególności, że ich prawo do dostępu do sądu oraz prawo do poszanowania własności, gwarantowane przez artykuł 6 § 1 Konwencji i artykuł 1 Protokołu nr 1 do Konwencji, zostały naruszone poprzez brak wykonania ostatecznych wyroków sądowych w ich sprawach.


Skarga nr 12674/07

Komentarze

 • 0

 • Ocena:

  0

  (0)

Brak wpisów. Bądź pierwszym, który skomentuje!

Dodaj komentarz