02.10.2011 - Jarosław Świeczkowski

Sporny zbieg egzekucji sądowych

Dopuszczenie przez prawodawcę możliwości działania wielu komorników w jednym rewirze, czyli obszarze właściwości tego samego sądu rejonowego, spowodowało powstawanie znacznej ilości zbiegów egzekucji sądowych. Problemy z tym związane prawodawca starał się wyeliminować, wprowadzając do Kodeksu postępowania cywilnego art. 773.

 • 0

 • Ocena:

  5

  (1)

Przepis ten w § 1 wskazuje, że w przypadku zbiegu egzekucji do tych samych rzeczy, wierzytelności lub praw, dalszą egzekucję prowadzi komornik właściwy wg przepisów niniejszego kodeksu. W myśl § 2, jeżeli żaden z komorników nie jest właściwy wg przepisów niniejszego kodeksu lub właściwych jest kilku komorników, komornik, który później wszczął egzekucję, niezwłocznie przekazuje sprawę komornikowi, który pierwszy wszczął egzekucję, o czym zawiadamia wierzyciela.

Dodano przy tym w § 3, że przekazując sprawę, komornik obowiązany jest rozliczyć koszty egzekucji.

Komentarze

 • 0

 • Ocena:

  5

  (1)

Brak wpisów. Bądź pierwszym, który skomentuje!

Dodaj komentarz