Lista autorów


Miriam A. Vogel

Starszy prawnik w fi rmie Morrison & Foerster LLP, członek grupy praktyków do spraw apelacji w tej fi rmie. Przez 18 lat sędzia Kalifornijskiego Sądu Apelacyjnego, a wcześniej, przez 5 lat, sądu wyższej instancji dla Los Angeles. Sporządziła ponad 2,8 tys. uzasadnień i orzekała w ok. 6 tys. apelacjach. Członek California Academy of Appellate Lawyers, Association of Business Trial Lawyers, Los Angeles County Bar Association’s Appellate Courts Committee oraz Ninth Circuit Advisory Board.

 

Artykuły autora