Nasze działy


PRAWO - Procedura

 • 12.05.2011 - Robert E. Masznicz

  Uwagi o stosowaniu art. 108 § 1 k.p.c.

  Pięć lat obowiązywania art. 108 k.p.c. w obecnym brzmieniu (zmiana weszła w życie 2 marca 2006 r.), statuującym uprawnienie sądu do ograniczenia rozstrzygnięcia o kosztach do przesądzenia o samych zasadach ich ponoszenia przez strony, z pozostawieniem szczegółowego ich wyliczenia referendarzowi sądowemu, pozwala na krytyczne przyjrzenie się stosowaniu przepisu.

  Czytaj dalej »

 • 11.04.2011 - Maciej Czajka

  Jawność akt sprawy przy stosowaniu tymczasowego aresztowania w postępowaniu przygotowawczym

  Kwestia dostępu do akt sprawy karnej nie stanowi problemu w postępowaniu sądowym. W postępowaniu przygotowawczym stanowi zagadnienie kontrowersyjne, zwłaszcza w przypadku wniosków dotyczących tymczasowego aresztowania.

  Czytaj dalej »

 • 06.04.2011 - Cezary Kąkol

  Niewykorzystany potencjał mediacji

  Statystyka pokazuje, że możliwości mediacji w postępowaniu karnym nie są wykorzystywane w wystarczającym stopniu. Mimo że instytucja ta funkcjonuje w polskim procesie karnym już ponad 12 lat, a zainteresowanie nią rośnie, jej stosowanie jest nadal marginalne.

  Czytaj dalej »

1 2