11.04.2011 - Maciej Czajka

Jawność akt sprawy przy stosowaniu tymczasowego aresztowania w postępowaniu przygotowawczym

Kwestia dostępu do akt sprawy karnej nie stanowi problemu w postępowaniu sądowym. W postępowaniu przygotowawczym stanowi zagadnienie kontrowersyjne, zwłaszcza w przypadku wniosków dotyczących tymczasowego aresztowania.

 • 0

 • Ocena:

  0

  (0)

Dotychczasowy przepis art. 156 kpk pozostawiał co do tego decyzję w rękach prokuratora, bez określenia kryteriów, jakimi miał się on kierować. Wyrokiem z 3 czerwca 2008 r. (sygn. K 42/07) Trybunał Konstytucyjny zakwestionował to rozwiązanie, stwierdzając, że „art. 156 § 5 kpk w zakresie, w jakim umożliwia arbitralne wyłączenie jawności tych materiałów postępowania przygotowawczego, które uzasadniają wniosek prokuratora w przedmiocie tymczasowego aresztowania, jest niezgodny z art. 2 oraz art. 42 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP”.

Komentarze

 • 0

 • Ocena:

  0

  (0)

Brak wpisów. Bądź pierwszym, który skomentuje!

Dodaj komentarz