Lista autorów


Monika Dziewulska

Monika Dziewulska, ukończyła prawo na Wydziale Prawa i Administracji
Uniwersytetu Gdańskiego, pracownik kancelarii komorniczej, doktorantka, uzyskała pozytywny
wynik z egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą.

Artykuły autora


  • 11.06.2012 - Monika Dziewulska

    Kilka uwag na temat art. 767 i 767 ze znaczkiem 3 k.p.c.

    Wychodząc naprzeciw postulatowi zapewnienia ochrony interesów stron postępowania egzekucyjnego oraz osób trzecich, ustawodawca przewidział na gruncie Kodeksu postępowania cywilnego (dalej: k.p.c.) a także innych ustaw szereg środków prawnych – przede wszystkim środków zaskarżenia, które mają w założeniu przeciwdziałać nieprawidłowym czynnościom dokonywanym przez komornika.

    Czytaj dalej »

    • 0