Lista autorów


Błażej Baumgart

Radca prawny, Rzecznik Dyscyplinarny OIRP w Szczecinie.

Artykuły autora


  • 21.01.2015 - Błażej Baumgart

    Spóźniona skarga

    Na początku lipca u radcy prawnego zjawił się adwokat, który poinformował, że jest nowym pełnomocnikiem klienta i ma odebrać od radcy prawnego akta dotyczące jego spraw. Po telefonicznym potwierdzeniu tej informacji u klienta, radca prawny przedstawił adwokatowi ogólnie sprawy, które ten miał przejąć. Wspomniał, że jedną ze spraw jest skarga o wznowienie postępowania i że posiada jej projekt. Następnie doszło do protokolarnego przekazania dokumentów dotyczących spraw klienta, w tym projektu skargi o wznowienie. Projekt ten nie wskazywał daty, w której klient powziął wiedzę o wyroku.

    Czytaj dalej »

    • 0