Lista autorów


Agata Michalina Wolińska

Mag. Agata Michalina Wolińska, starszy aplikant przy Wiedeńskiej Izbie Adwokackiej (RAK), specjalista do spraw międzynarodowego arbitrażu, arbitraż gospodarczego, prawa farmaceutucznego oraz źródeł energii odnawialnej. Obecnie kończy przewód doktorski z zakresu prawa reklamy produktów leczniczych i medycznych na Uniwersytecie Wiedeńskim. Pracuje w Kancelarii Konrad & Partners w Wiedniu.

Artykuły autora