Nasze działy


Gdzie Rzym, gdzie Krym

 • 06.03.2012 - Marian Małecki

  Sprawiedliwość w powiedzeniach i przysłowiach

  Życie każdego człowieka zakorzenione jest w określonej świadomości prawnej. Jest ona, co zrozumiałe, odmiennie postrzegana w różnych środowiskach, co powoduje, że w potocznym języku pojawiaj się wiele zwrotów czy powiedzeń związanych z wymiarem sprawiedliwości i szeroko rozumianym prawem.

  Czytaj dalej »

  • 1

 • 04.10.2011 - Sławomir Leśniewski

  Krwawy terror w „obronie ludu”

  29 lipca 1794 r. ostrze gilotyny spadło na szyję Maksymiliana Robespierre’a. Jej świst przypomniał starą prawdę, że rewolucje z największym apetytem pożerają własne dzieci, i dowiódł, jak krucha granica dzieli władzę nieomal absolutną od całkowitego i nagłego upadku.

  Czytaj dalej »

 • 04.09.2011 - Marian Małecki

  Upadek i zagłada templariuszy

  Proces templariuszy, największy proces średniowiecznej Europy, był wydarzeniem znanym i szeroko komentowanym zarówno ówcześnie, jak i z punktu widzenia pokoleń późniejszych. Wokół czysto militarnej organizacji rycerstwa średniowiecznego powstało wiele, do dziś nie wygasłych kontrowersji i spekulacji.

  Czytaj dalej »

 • 03.08.2011 - Sławomir Leśniewski

  Blaski i cienie pokoju w Tylży

  7 lipca 1807 r. Francja i Rosja zawarły słynny pokój w Tylży, o którym rozstrzygnęły ciężkie walki. Kampania 1807 r., nazywana również „pierwszą wojną polską”, zakończyła się pod Frydlandem na terenie Prus Wschodnich, gdzie armia rosyjska gen. Bennigsena została rozniesiona na strzępy w ogniu kilkuset francuskich dział. Jedną z konsekwencji tej klęski stało się powstanie Księstwa Warszawskiego.

  Czytaj dalej »

 • 03.07.2011 - Sławomir Leśniewski

  Płonące księgi

  Groteskowa wizja strażaków palących książki, przedstawiona w dziele Raya Bradbury’ego „Fahrenheit 451” oraz w filmie o tym samym tytule, stanowiła przestrogę nie tylko przed powrotem totalitaryzmu na modłę faszystowską. Przypominała również niechlubne epizody w dziejach ludzkości, gdy słowo pisane traktowano z bezwzględną wrogością, posyłając książki z niebezpiecznymi treściami na stos.

  Czytaj dalej »

 • 19.06.2011 - Marian Małecki

  Jak to dawniej z prawem bywało…

  Miechów należał w przeszłości do ośrodków miejskich o drugorzędnym, a nawet trzeciorzędnym znaczeniu, ale w historii Miechowa odnajdujemy niepowtarzalny kalejdoskop specyfiki polskiego wymiaru sprawiedliwości.

  Czytaj dalej »

 • 19.05.2011 - Sławomir Leśniewski

  Kodeks Napoleona w Polsce

  Napoleon Bonaparte był genialnym wodzem, znawcą historii, zdolnym pisarz i świetnym matematykiem, ale też jednym z największych kodyfikatorów prawa, które przez prawie 150 lat obowiązywało na ziemiach polskich.

  Czytaj dalej »

 • 21.04.2011 - Sławomir Leśniewski

  Od Mecenasa do mecenatu

  Słowo mecenas posiada dwa znaczenia. Pierwsze określa adwokata, drugie opiekuna artystów i ludzi nauki. Cilnius Gaius Maecenas pokazał, jak ważny i potrzebny jest społeczeństwom mecenat. Na szczęście w Polsce mecenasów nie brakowało…

  Czytaj dalej »