Lista autorów


Sławomir Leśniewski

Adwokat, urodzony 14 maja 1959 r. w Radomiu. Autor kilkunastu książek historycznych, w tym dwutomowego „Pocztu hetmanów polskich i litewskich”, biografii Jana Zamoyskiego, „Historii Polski”, „Legii Nadwiślańskiej”, monografii: „Jerozolima 1099”, „Marengo 1800”, „Wagram 1809” oraz artykułów prasowych publikowanych w „Polityce”, „Rzeczpospolitej”, „Focusie”. Pasjonują go malarstwo i tenis ziemny.

Artykuły autora


 • 04.10.2011 - Sławomir Leśniewski

  Krwawy terror w „obronie ludu”

  29 lipca 1794 r. ostrze gilotyny spadło na szyję Maksymiliana Robespierre’a. Jej świst przypomniał starą prawdę, że rewolucje z największym apetytem pożerają własne dzieci, i dowiódł, jak krucha granica dzieli władzę nieomal absolutną od całkowitego i nagłego upadku.

  Czytaj dalej »

  • 0

 • 03.08.2011 - Sławomir Leśniewski

  Blaski i cienie pokoju w Tylży

  7 lipca 1807 r. Francja i Rosja zawarły słynny pokój w Tylży, o którym rozstrzygnęły ciężkie walki. Kampania 1807 r., nazywana również „pierwszą wojną polską”, zakończyła się pod Frydlandem na terenie Prus Wschodnich, gdzie armia rosyjska gen. Bennigsena została rozniesiona na strzępy w ogniu kilkuset francuskich dział. Jedną z konsekwencji tej klęski stało się powstanie Księstwa Warszawskiego.

  Czytaj dalej »

  • 0

 • 03.07.2011 - Sławomir Leśniewski

  Płonące księgi

  Groteskowa wizja strażaków palących książki, przedstawiona w dziele Raya Bradbury’ego „Fahrenheit 451” oraz w filmie o tym samym tytule, stanowiła przestrogę nie tylko przed powrotem totalitaryzmu na modłę faszystowską. Przypominała również niechlubne epizody w dziejach ludzkości, gdy słowo pisane traktowano z bezwzględną wrogością, posyłając książki z niebezpiecznymi treściami na stos.

  Czytaj dalej »

  • 0

 • 19.05.2011 - Sławomir Leśniewski

  Kodeks Napoleona w Polsce

  Napoleon Bonaparte był genialnym wodzem, znawcą historii, zdolnym pisarz i świetnym matematykiem, ale też jednym z największych kodyfikatorów prawa, które przez prawie 150 lat obowiązywało na ziemiach polskich.

  Czytaj dalej »

  • 0

1 2