10.06.2011 - Małgorzata Dąbrowska-Kadras

W kierunku kontradyktoryjności procesu karnego

Projekt ustawy o zmianie ustawy kodeks postępowania karnego i niektórych ustaw, przygotowany przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Karnego przy ministrze sprawiedliwości, został poddany pod publiczną debatę. Proponowane zmiany mają na celu dostosowanie przepisów k.p.k. do konwencyjnych i konstytucyjnych standardów, usprawnienie i przyspieszenie postępowania, ukształtowanie nowych podstaw stosowania środków zapobiegawczych i oparcie fazy postępowania jurysdykcyjnego na szerszych podstawach kontradyktoryjności, co zapewnić ma większe poszanowanie praw uczestników postępowania.

 • 0

 • Ocena:

  0

  (0)

W świetle standardów międzynarodowych, a także wartości konstytucyjnych, potwierdzonych w orzecznictwie ETPCz oraz TK, nadrzędną zasadą procesu karnego jest zasada rzetelnego, sprawiedliwego procesu (standard fair trial). Termin ten wykorzystywany jest dla określenia odpowiadającego wymogom demokratycznego państwa prawnego standardu procedowania.

Komentarze

 • 0

 • Ocena:

  0

  (0)

Brak wpisów. Bądź pierwszym, który skomentuje!

Dodaj komentarz