Lista autorów


MIDA

Artykuły autora


 • 08.10.2011 - MIDA

  Para-formalnie – PDF

  Artykuł PDF

  Czytaj dalej »

  • 0

 • 03.10.2011 - MIDA

  SPRAWA VARTIC I INNI przeciwko Mołdawii

  Z WOKANDY TRYBUNAŁU

  SEKCJA TRZECIA

  SPRAWA VARTIC I INNI przeciwko Mołdawii


  Europejski Trybunał Praw Człowieka (Sekcja Trzecia), zasiadający w składzie Izby:
  Josep Casadevall (prezes), Corneliu Bîrsan, Alvina Gyulumyan, Ján Šikuta,
  Luis López Guerra, Nona Tsotsoria, Mihai Poalelungi (sędziowie), oraz Santiago Quesada (rejestrator sekcji),


  po odbyciu narady na posiedzeniu niejawnym 30 sierpnia 2011 roku,


  wydał następujący wyrok:


  Sprawa miała swój początek w pięciu skargach (nr 12674/07, 13012/07, 13339/07, 13355/07 i 13368/07) przeciwko Republice Mołdawii i Federacji Rosyjskiej, złożonych do Trybunału, na podstawie Artykułu 34 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności przez pięcioro obywateli Mołdawii: pana Vasile Vartic, pana Ion Ţurcan, pana Ion Tudoreanu, panią Elena Cerneţchi i panią Elena Luniov (skarżący) w dniach: 3 stycznia 2007 roku, 15 stycznia 2007 roku i 1 marca 2007 roku.
  W postanowieniu z 10 listopada 2009 roku Trybunał uznał skargi za niedopuszczalne w zakresie, w jakim skierowane były przeciwko Federacji Rosyjskiej. W pozostałym zakresie skargi zostały przyjęte do rozpoznania.

  Czytaj dalej »

  • 0

 • 01.10.2011 - MIDA

  Metka dźwignią handlu

  Zachwyt Andy Warhola nad błękitnymi spodniami marki Levis jest jedną z wielu powszechnie znanych odsłon oryginalnej filozofii tego ekscentrycznego artysty. Widział on w produkcie spółki Levi Strauss & Co źródło inspiracji i mawiał, że „zarabiać pieniądze to sztuka, pracować to sztuka, ale robić dobre interesy to sztuka największa”.

  Czytaj dalej »

  • 0

 • 13.05.2011 - MIDA

  Sprawa WELKE i BIAŁEK przeciwko POLSCE

  SEKCJA CZWARTA

   

  SPRAWA WELKE I BIAŁEK przeciwko POLSCE

  (skarga nr 15924/05)

   

  WYROK

   

  STRASBURG

  1 marca 2011

   

  Wyrok ten stanie się ostateczny zgodnie z warunkami określonymi w art. 44 § 2 Konwencji. Wyrok może podlegać korekcie wydawniczej.

  Czytaj dalej »

  • 0

1 2 3 4 5