Lista autorów


MIDA

Artykuły autora


 • 20.06.2012 - MIDA

  Kiedy nagrania DVD mogą odmienić los procesu…


  W celu wykazania, że roszczenie powoda o odszkodowanie jest rażąco wygórowane, w szczególności w zakresie wysokości utraconych zarobków, ubezpieczyciel przedstawił jako dowód filmy DVD prezentujące poszkodowanego w różnych sytuacjach dnia codziennego. Z zaprezentowanych nagrań, wykonanych w okresie 12 miesięcy, wynikało, że powód normalnie funkcjonuje, a jego ruchy nie są w żadnym stopniu ograniczone.

  Czytaj dalej »

  • 0

 • 18.04.2012 - MIDA

  Sympozjum „Nauki Sądowe w praktyce prokuratorskiej”

  Sympozjum „Nauki Sądowe w praktyce prokuratorskiej” - Kolejny sukces ZZPiPP RP
  - Po co oni to robią ?! – Tomasz Salwa 
  „Nasze działania rodzą zmianę... zmianę postaw samych prokuratorów! Stają się oni z przedmiotu dyskusji jej podmiotem. Dlatego właśnie: Mediacje w społeczeństwie otwartym, Okrągły stół środowisk prawniczych, Nauki Sądowe w Praktyce prokuratorskiej i wiele innych inicjowanych przez nas przedsięwzięć okazuje się takim sukcesem.”

  Czytaj dalej »

  • 1

 • 02.04.2012 - MIDA

  Macierzyństwo w „rozsądnych granicach"

  W Polsce korzystanie przez pary z usług matek zastępczych, tzw. surogatek, budzi wiele kontrowersji. Inaczej jest w Anglii i Walii. Umowy dotyczące urodzenia dziecka przez surogatkę i oddania go na wychowanie innej parze są tam dopuszczalne, o ile nie prowadzą do wzbogacenia się matki zastępczej, a wydatki wiążące się z wykonaniem tego specyficznego porozumienia mieszczą się w „rozsądnych granicach” (oryg.: reasonable expenses).

  Czytaj dalej »

  • 2

 • 08.10.2011 - MIDA

  Pismo procesowe - wariant alternatywny - pdf

  Artykuł PDF

  Czytaj dalej »

  • 0

1 2 3 4 5