20.02.2013 - Michał Ryszard Wysocki

Analiza alternatyw dla mediacji

Przedstawiona w poprzednim artykule Faza I przygotowań pozwala prawnikowi odpowiedzieć na pytanie „Czy dana sprawa w ogóle nadaje się do mediacji?”. Pozytywna odpowiedź skłania do przeprowadzenia głębszej analizy w celu udzielenia odpowiedzi na kolejne, równie istotne pytanie – „Czy mediacja się opłaca?”. W tym celu należy zestawić mediację z dostępnymi dla danej sprawy alternatywnymi metodami, po które można sięgnąć. Domyślną (a w wielu przypadkach jedyną) będzie postępowanie przed sądem powszechnym. W dalszej części ograniczę się zatem do zestawienia mediacji w sprawach cywilnych/gospodarczych z procesem sądowym.

 • 0

 • Ocena:

  5

  (2)

Proponowana analiza powinna skupić się na aspektach materialnych, niematerialnych, procesowych oraz finansowych sprawy. Dla przejrzystości i usystematyzowania tego procesu, poszczególne elementy przedstawione zostały w formie tabelarycznej.

Komentarze

 • 0

 • Ocena:

  5

  (2)

Brak wpisów. Bądź pierwszym, który skomentuje!

Dodaj komentarz