Lista autorów


Anna Zalesińska, Tomasz Januszkiewicz

Anna Zalesińska – radca prawny oraz doktorantka Studiów Doktoranckich Nauk Prawnych w Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracownik Centrum Kompetencji i Informatyzacji Sądownictwa.

Tomasz Januszkiewicz – informatyk, pracownik Centrum Kompetencji i Informatyzacji Sądownictwa, członek Grupy Roboczej ds. portali dostępowych w ramach Komitetu Sterującego Informatyką w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Artykuły autora


 • 12.05.2013 - Anna Zalesińska, Tomasz Januszkiewicz

  Udostępnianie akt sądowych on-line poprzez dedykowane portale internetowe

  Informatyzacja sądownictwa nie powinna ograniczać się jedynie do tworzenia nowych figur prawnych bazujących na nowoczesnych rozwiązaniach technologicznych. Celem usprawnienia postępowania konieczne jest udoskonalenie tzw. back office, czyli obsługi administracyjnej sądów. Standardy XXI wieku wymagają, by również sądy otworzyły się na e-usługi.

  [Przedruk z kwartalnika "Człowiek i Dokumenty" nr 28]

  Czytaj dalej »

  • 0