02.10.2012 - Sylwia Kotecka

Projektowane zmiany w elektronicznym postępowaniu upominawczym

Sąd elektroniczny – VI Wydział Cywilny Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie (https://www.e-sad.gov.pl/), opisywany na łamach kwartalnika CZŁOWIEK I DOKUMENTY, od 1 stycznia 2010 r. rozpoznaje sprawy w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Kilka tygodni temu w prasie fachowej pojawiły się głosy, że lubelski sąd elektroniczny stanowi pole do nadużyć , a w związku z tym Ministerstwo Sprawiedliwości rozważa zmianę przepisów KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO  w zakresie elektronicznego postępowania upominawczego .

 

[Przedruk z kwartalnika "Człowiek i Dokumenty" nr 25]

 • 1

 • Ocena:

  0

  (0)


Temat ten z pewnością wymaga szerszego omówienia i głębszego pochylenia się nad problemami, z jakimi borykają się zarówno e-sąd, jak i sądy „papierowe” przejmujące sprawy wniesione do e-sądu, jednakże z uwagi na ograniczone ramy niniejszego opracowania poniżej przedstawiona zostanie krótka analiza stanu rzeczy i propozycji zmian.

Co to jest elektroniczne postępowanie upominawcze?

Komentarze

 • 1

 • Ocena:

  0

  (0)

 • 25.10.2012

  Rawicz

  Elektroniczne postępowanie winno się rozszerzyć na akty oskarżenia, w których mogłaby być propozycja (do negocjacji elektronivznych) ugodowej wysokości kary.

Dodaj komentarz