Nasze działy


Prawo karne

 • 07.08.2012 - Paweł Kaliszczak

  Znaczenie współpracy prokuratora i biegłego z zakresu medycyny sądowej dla prawidłowego przebiegu postępowania karnego

  Zagadnie współpracy organów śledczych z biegłymi stanowi ciekawy temat do rozważań naukowych i publicystycznych. Historycznie rzecz ujmując, metodykę śledczą ukształtował ścisły związek medycyny sądowej i kryminalistyki, pojmowanej jako rodzaj nauki praktycznej, polegającej na stosowaniu metod i środków dla celów wykrywczych i dowodowych. Można zaryzykować stwierdzenie, że metodyka kryminalistyczna powstała na bazie doświadczeń medyków sądowych. Pisze o tym dokładnie J. Thorwald w klasycznym dziele „Stulecie detektywów”.

  Czytaj dalej »

  • 1

 • 24.05.2012 - Jan Wojtasik

  VIII Ogólnopolskie Seminarium Kryminalistyczne w Zielonej Górze – Jesionce

  Zielonogórskie seminaria kryminalistyczne mają już swoją tradycję. Odbywają się bowiem nieprzerwanie już od 8 lat. Mają też swoją niepowtarzalną formułę. Ich uczestnikami są prokuratorzy, sędziowie, policjanci i funkcjonariusze innych służb zajmujących się wykrywaniem sprawców przestępstw i przeprowadzaniem dowodów ich winy, naukowcy, a także eksperci różnych specjalności. Od samego początku celem seminarium było nie tylko upowszechnianie wysoce specjalistycznej wiedzy z zakresu kryminalistyki i pozostałych nauk sądowych, ale także integrowanie przedstawicieli wszystkich środowisk profesjonalnych zaangażowanych w realizację zadań postępowania karnego.

  Czytaj dalej »

 • 12.03.2012 - Michał Szwast, Marcin Szwed

  EURO 2012 nie zwalnia z przestrzegania Konstytucji RP

  Określanie znamion wykroczenia w regulaminie obiektu sportowego jest rażąco sprzeczne z Konstytucją RP - uważają prawnicy Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

  Czytaj dalej »

  • 1

 • 12.03.2012 - Jan Wojtasik

  Słowa złe, czyli (bez)granice wolności

  „Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji”. Przytoczne zdanie pochodzi oczywiście z obowiązującej w Polsce Konstytucji. Jak powszechnie wiadomo, Konstytucja jest najważniejszym źródłem prawa krajowego.
  rys. Hanna Kotowska


   


   

  Czytaj dalej »

 • 02.09.2011 - Krzysztof Ślaski

  Prawda czy fałsz

  Ze sfałszowanymi dokumentami jest dokładnie tak jak z bakterią E.coli. Większość uważa, że występuje ona jedynie w ogórkach z Hiszpanii lub kiełkach z Niemiec, ale z podobnymi organizmami spotykamy się na co dzień, tylko nie zdajemy sobie z tego sprawy. Podobne zjawisko obserwujemy podczas posługiwania się dokumentami.

  Czytaj dalej »

 • 02.07.2011 - Cezary Kąkol

  Nowe przestępstwo: uporczywe nękanie!

  Jeżeli wielokrotne próby nawiązania kontaktu z inną osobą, poprzez uporczywe telefonowanie, wysyłanie maili czy wystawanie pod domem, przekraczają przyjęte społecznie normy i stają się dla ich adresata zbyt uciążliwe, są przestępstwem. Przewiduje to obowiązujący od 6 czerwca 2011 r. art. 190a § 1 k.k., penalizujący uporczywe nękanie, czyli tzw. stalking.

  Czytaj dalej »

 • 11.06.2011 - Cezary Kąkol

  Zakaz stadionowy, czyli o „czerwonych kartkach” dla kiboli

  Do zapewnienia bezpieczeństwa na stadionach nie wystarczy stworzenie skutecznych instrumentów karania chuliganów wysokimi grzywnami czy karą więzienia. Konieczne jest także zapobieganie ich uczestnictwu w kolejnych imprezach.

  Czytaj dalej »

 • 10.05.2011 - Andrzej Karczewski

  Odpowiedzialność karna pracodawców – zaliczki na podatek dochodowy

  Problematyka odpowiedzialności karnej osób zajmujących się prowadzeniem spraw spółek prawa handlowego za nieodprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy w odpowiedniej wysokości jest zagadnieniem zawsze aktualnym. Jeśli wziąć pod uwagę stopień skomplikowania prawa podatkowego i rozbieżne orzecznictwo sądów administracyjnych, nie jest trudno o błąd decyzyjny w tym zakresie.

  Czytaj dalej »