10.05.2011 - Andrzej Karczewski

Odpowiedzialność karna pracodawców – zaliczki na podatek dochodowy

Problematyka odpowiedzialności karnej osób zajmujących się prowadzeniem spraw spółek prawa handlowego za nieodprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy w odpowiedniej wysokości jest zagadnieniem zawsze aktualnym. Jeśli wziąć pod uwagę stopień skomplikowania prawa podatkowego i rozbieżne orzecznictwo sądów administracyjnych, nie jest trudno o błąd decyzyjny w tym zakresie.

 • 0

 • Ocena:

  5

  (1)

Problem można zilustrować choćby kwestią wykupywania w ostatnich latach przez pracodawców pakietów świadczeń medycznych dla pracowników. Wątpliwości rodziły się na tle następującej kwalifikacji: jeśli przyjąć, że wartość pakietów nie jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy z 26 lipca 1991 r. O podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm., dalej u.o.p.d.o.f.), to stanowiły one dla pracowników uprawnionych do ich wykorzystania nieodpłatne świadczenie w rozumieniu art. 12 ust.

Komentarze

 • 0

 • Ocena:

  5

  (1)

Brak wpisów. Bądź pierwszym, który skomentuje!

Dodaj komentarz